COOL KIDS DHE ORË SMART PËR FËMIJË
GJITHMONË NË HAP ME AVENTURAT E FËMIJËVE TUAJ

Me orët smart për fëmijë dhe tarifën e re COOL KIDS në Magenta 1 kini pasqyrë të detajuar mbi lëvizjen dhe lokacionin e fëmijëve tuaj – shpejt, thjeshtë dhe në çdo kohë.

Blue myki watch

Kjo orë e mençur siguron kontrollë të plotë mbi lëvizjen e fëmijës suaj me kombinim të shumë funksionaliteteve të integruara:

  • Funksionon me SIM kartelë COOL KIDS;
  • GPS të avancuar me lidhje të përhershme me një prej 12 satelitëve për përcaktimin e saktë të lokacionit të fëmijës, me opsionin „historiku i lokacioneve “;
  • Mundësi për vendosje paraprake të zonave të sigurta dhe njoftim menjëherë pasi që fëmija juaj të del nga ato zona;
  • Buton për thirrje në rast urgjence, me aktivizimin e të cilit fëmija lajmërohet në numrin e parë nga lista SOS;
  • Kontrollë të plotë mbi numrat e thirrjeve hyrëse dhe dalëse.
  • Mundësi për numërimin e hapave dhe punës së zemrës.
Pink myki watch

Me ndihmën e aplikacionit MyKi Watch, përveç kontrollit të plotë mbi lokacionin e fëmijës suaj, keni mundësi edhe për thirrje dykahëshe, si dhe dërgimin e porosive tekstuale dhe me zë drejt orës dhe porosi me zë drejt aplikacionit.

I lehtë, praktik me ekran në prekje, tre melodi për zile dhe bateri që zgjat deri në 30 orë në regjim pushimi, ora e mençur për fëmijë MyKi është pajisja më e dobishme dixhitale për fëmijët tuaj.

Shkarkoni aplikacionin Myki Watch

COOL KIDS
VETËM NË MAGENTA 1

Tarifa COOL KIDS është enkas e krijuar për orën e mençur të fëmijës suaj: ka internet të mjaftueshëm që gjithmonë të jetë online dhe biseda të përfshira për më të vegjëlit që t’ju dëgjojnë gjithmonë kur të dëshirojnë.

Në dispozicion vetëm me tarifën e re Magenta 1, me Cool Kids përfitoni:

  • 300 minuta drejt të gjitha rrjetave të vendit;
  • 300 MB internet për shfrytëzimin e orës së mençur.
199 den./muaj
Më shumë
Verzioni desktop