ЗА ПРАЗНИЦИТЕ ИСПОЛНЕТЕ ГИ СИТЕ ЖЕЛБИ!

ПРОМОТИВНО: Уште повеќе интернет и вклучено осигурување за вашиот нов смартфон.


Неограничени
разговори во мрежата на Телеком
100 минути
НЕОГРАНИЧЕНИ
разговори кон други домашни мрежи
Неограничени
SMS во мрежата на Телеком
500 MB 1 GB

Промотивниот интернет важи за сите нови и за сите постојни корисници кои ќе склучат договор Доверба 24 и е достапен 24 месеци по активирањето

599
денари месечно
Доверба 12
549
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

SMART DUO
539
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

Опција Фамилија
479
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart S

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
10 GB 20 GB
супер брз интернет

Промотивниот интернет важи за сите нови и за сите постојни корисници кои ќе склучат договор Доверба 24 и е достапен 24 месеци по активирањето

999
денари месечно
Доверба 12
899
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

SMART DUO
899
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

Опција Фамилија
799
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart M

Неограничени
разговори кон сите домашни мрежи

100 минути
кон меѓународни мрежи
Неограничени
SMS кон сите домашни мрежи
20 GB 30 GB
супер брз интернет

Промотивниот интернет важи за сите нови и за сите постојни корисници кои ќе склучат договор Доверба 24 и е достапен 24 месеци по активирањето

MaxTV GO

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник.

Smart

Вклучен во претплатата. Се активира на барање на корисник со повик на 149778

1.499
денари месечно
Доверба 12
1.299
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

SMART DUO
1.349
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

Опција Фамилија
1.199
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart L

ОДБЕРЕТЕ
#COOL СИМ КАРТИЧКА

Дополнителни информации за Smart тарифите

 • Промотивниот интернет е достапен за сите нови корисници и за сите постојни корисници кои ќе склучат/обноват договор за лојалност на Smart тарифните модели во промотивниот период.
 • Тарифните модели се достапни за сите нови и постојни корисници во постпејд.
 • Интервалот на тарифирање на разговори е на минута, а на интернетот на 10 KB.
 • Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните Европа и Свет.
 • Цената за SMS пораки кон домашни и меѓународни мрежи по надминување на вклучените е 5,9 денари.
 • Цената за MMS кон домашни мрежи е 17,7 денари, а кон меѓународни мрежи е 41,3 денари.
 • За вклучените SMS пораки важи Политика на фер користење – 10.000 SMS пораки.
 • По искористување на вклучениот интернет во тарифните модели, корисникот може да продолжи да сурфа само доколку активира еден од дополнителните интернет пакети.
 • Со Smart тарифните модели, вклучениот интернет сообраќај може да се користи и на друг уред. Повеќе информации за услугата Сподели интернет ТУКА.
 • При промена на тарифен модел или користење промоција за интернет на истиот тарифен модел, интернет сообраќајот се ресетира и на корисникот му се доделува ново количество интернет, зависно од неговиот избор.
 • Голем избор на телефони по одлична цена во Доверба 24 или Фамилијарен буџет.
 • Опција Фамилија во Смарт - 20% попуст на претплата со комбинација на 3 -5 Смарт линии на една сметка.
 • SMART DUO Опција во Смарт - 10% попуст на претплата со комбинација на 2 Смарт линии на една сметка.
 • За да додаде линија на некој од COOL тарифните модели, корисникот мора да има најмалку 2 мобилни линии на Smart S, M или L
 • Од 1 ноември 2018, промотивно сите нови корисници на Смарт и Telekom SafeNet дополнителната услуга, која овозможува безбедност при сурфање на мобилната мрежа на Телеком. Telekom SafeNet се активира автоматски кај сите нови мобилни линии, со бесплатен период од 4 недели.
  По завршувањето на бесплатниот период, услугата се наплатува 29 денари месечно, за што корисникот се известува со SMS порака.
pageArea reserved, leave empty!!!