SMART ПОСТПЕЈД

Заедно славиме титула!

Земете го вашиот нов телефон во Smart M или L и добијте шампионски попуст од 1000 денари!

Попустот од 1.000 денари се однесува на сите телефони купени во Smart M, Smart L, Magenta 1 M и Magenta 1 L, за нов или обновен договор во Доверба 24 и важи до 30.06.17.

Со Smart добивате вклучени разговори кон сите мрежи, и до 6 GB 4G интернет, и единствена можност за зачувување на неискористениот интернет за наредниот месец!


Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

100 минути
кон други домашни мрежи

По искористување на вклучените минути кон други мрежи е 4,9 денари по минута разговор.

Неограничени SMS пораки
во мрежата на Телеком

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно. Цената за SMS пораки кон други мрежи во Smart S е 5,9 денари.


300 MB 600MB Интернет

4G

5 GB Loop

599
денари месечно
Повластена претплата во
549
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

539
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

479
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart S

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

Неограничени разговори
кон други домашни мрежи

Неограничени SMS пораки
кон сите домашни мрежи

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно.


4GB 8GB Интернет

4G

10 GB Loop

899
денари месечно
Повластена претплата во
799
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

809
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

719
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart M

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

Неограничени разговори
кон други домашни мрежи

60 минути
кон меѓународни мрежи

Неограничени SMS пораки
кон сите домашни мрежи

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно


6GB 12GB Интернет

4G

15 GB Loop

1.499
денари месечно
Повластена претплата во
1.299
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

1.349
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

1.199
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart L

Понудата Двојно повеќе интернет е валидна за:

 • Сите нови корисници на SMART и постојни постпејд корисници кои ќе обноват Договор за Доверба 24 или Доверба 12 на SMART тарифите во промотивниот период;

8GB ИНТЕРНЕТ ВО МЕСЕЦОТ Е #COOL

#COOL ПОНУДАТА ЗА МЛАДИ ОТСЕГА ДОСТАПНА И СО SMART

Со новата COOL тарифа за млади можеш да бидеш онлајн цело време, со дури 8 GB вклучен интернет, кој ако не го искористиш, се префрла за наредниот месец. Плус, добиваш неограничени разговори во мрежата на Телеком, и вклучени разговори кон другите оператори.

Cool картичката за млади е отсега достапна и како трета картичка за Smart корисници.

ОДБЕРЕТЕ
#COOL СИМ КАРТИЧКА

Дополнителни информации за Smart тарифите

 • Тарифните модели се достапни за сите нови и постојни корисници во постпејд.
 • Интервалот на тарифирање е на минута.
 • Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните 1,2,3,4.
 • Цената за SMS пораки кон меѓународни мрежи е 5,9 денари.
 • Цената за MMS кон домашни мрежи е 17,7 денари а кон меѓународни мрежи е 41,3 денари.
 • Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB.
 • По искористување на вклучениот интернет во тарифните модели, корисникот може да продолжи да сурфа само доколку активира еден од дополнителните интернет пакети.
 • Со Smart тарифните модели, вклучениот интернет сообраќај може да се користи и на друг уред. Повеќе информации за услугата Сподели интернет ТУКА.
 • При промена на тарифен модел или користење промоција за интернет на истиот тарифен модел, интернет сообраќајот се ресетира и на корисникот му се доделува ново количество интернет, зависно од неговиот избор.
 • Голем избор на телефони по одлична цена во Доверба 24 или Фамилијарен Буџет;
 • Опција Фамилија во Смарт - 20% попуст на претплата со комбинација на 3 -5 Смарт линии на една сметка;
 • Loop дигитален албум за споделување фотографии;
 • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност;
 • SMART DUO Опција во Смарт - 10% попуст на претплата со комбинација на 2 Smart линии на една сметка.
pageArea reserved, leave empty!!!