Споделувајте безгрижно каде и да сте!

И ова лето со Smart сурфајте и разговарајте опуштено и кога сте во странство, со промотивно вклучените 500 МВ и 500 минути во роаминг кои може да ги користите цело лето.
Повеќе информации околу земјите и операторите за кои е достапна промоцијата дознајте овде.

SMART ПОСТПЕЈД

Со Smart добивате вклучени разговори кон сите мрежи, и до 6 GB 4G интернет, и единствена можност за зачувување на неискористениот интернет за наредниот месец!


Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

100 минути
кон други домашни мрежи

По искористување на вклучените минути кон други мрежи е 4,9 денари по минута разговор.

Неограничени SMS пораки
во мрежата на Телеком

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно. Цената за SMS пораки кон други мрежи во Smart S е 5,9 денари.


300 MB Интернет

4G

5 GB Loop

599
денари месечно
Повластена претплата во
549
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

539
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

479
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart S

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

Неограничени разговори
кон други домашни мрежи

Неограничени SMS пораки
кон сите домашни мрежи

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно.


4GB Интернет

4G

10 GB Loop

899
денари месечно
Повластена претплата во
799
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

809
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

719
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart M

Неограничени разговори
во мрежата на Телеком

Неограничени разговори
кон други домашни мрежи

60 минути
кон меѓународни мрежи

Неограничени SMS пораки
кон сите домашни мрежи

За вклучените SMS пораки важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно


6GB Интернет

4G

15 GB Loop

1.499
денари месечно
Повластена претплата во
1.299
денари месечно

Повластена претплата во Доверба 12 без телефонски апарат

1.349
денари месечно

по линија со спојување на 2 SMART линии на една сметка

1.199
денари месечно

по линија со спојување на 3 - 5 SMART линии на една сметка

Телефони во Smart L

По надминување на промотивно вклучениот интернет во роаминг, заради контрола на трошоците, пристапот до услугата ќе биде оневозможен. За понатамошно користење на интернет во роаминг, потребно е да активирате некој од Travel & Surf пакетите.

Понудата со вклучен роаминг важи до 21 септември 2017, и ја добиваат еднократно сите нови и постојните Smart корисници кои ќе склучат договор за лојалност. Вклучените минути може да се користат за појдовни и дојдовни повици во роаминг до 21 септември 2017.

Постојните корисници на Smart S,M,L тарифните модели кои не склучиле договор за лојалност во промотивниот период исто така можат да ја активираат промотивната услуга 500 MB и 500 минути вклучен роаминг на говорниот автомат на бројот 141555.

ОДБЕРЕТЕ
#COOL СИМ КАРТИЧКА

Дополнителни информации за Smart тарифите

 • Тарифните модели се достапни за сите нови и постојни корисници во постпејд.
 • Интервалот на тарифирање е на минута.
 • Минутите кон меѓународни мрежи важат за зоните 1,2,3,4.
 • Цената за SMS пораки кон меѓународни мрежи е 5,9 денари.
 • Цената за MMS кон домашни мрежи е 17,7 денари а кон меѓународни мрежи е 41,3 денари.
 • Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB.
 • По искористување на вклучениот интернет во тарифните модели, корисникот може да продолжи да сурфа само доколку активира еден од дополнителните интернет пакети.
 • Со Smart тарифните модели, вклучениот интернет сообраќај може да се користи и на друг уред. Повеќе информации за услугата Сподели интернет ТУКА.
 • При промена на тарифен модел или користење промоција за интернет на истиот тарифен модел, интернет сообраќајот се ресетира и на корисникот му се доделува ново количество интернет, зависно од неговиот избор.
 • Голем избор на телефони по одлична цена во Доверба 24 или Фамилијарен Буџет;
 • Опција Фамилија во Смарт - 20% попуст на претплата со комбинација на 3 -5 Смарт линии на една сметка;
 • Loop дигитален албум за споделување фотографии;
 • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност;
 • SMART DUO Опција во Смарт - 10% попуст на претплата со комбинација на 2 Smart линии на една сметка.
 • Постојните корисници на SMART S/М/L тарифните модели кои не склучиле договор за лојалност во промотивниот период исто така можат да ја активираат промотивната услуга 500 MB и 500 минути вклучен роаминг на говорниот автомат на бројот 141555.
 • По надминување на промотивно вклучениот интернет во роаминг, заради контрола на трошоците, пристапот до услугата ќе биде оневозможен. За понатамошно користење на интернет во роаминг, потребно е да активирате некој од Travel & Surf пакетите.
pageArea reserved, leave empty!!!