SMS pako

Aktivizoni pako mujore për SMS porosi nëse nuk i keni të përfshirë në parapagesë ose keni nevojë për më tepër SMS porosi gjatë muajit.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Pako mujore SMS pako Business S SMS pako Business M
Parapagesa mujore 59 den.70 den. 99 den.117 den.
SMS porosi të përfshira drejt të gjitha rrjetave nacionale 50 SMS 150 SMS

Aktivizimi dhe deaktivizimi i pakove mujore bëhet duke u lajmëruar në Kontakt qendrën në 120.

Verzioni desktop