SMS порака од фиксен телефон

Месечно
8,26 ден.
Цената е со вклучен ДДВ.

Опис

Услуга овозможува да праќате SMS пораки од вашиот фиксен телефон на корисници на мобилен телефон на мрежата на Т-Mobile. Услугата можат да ја користат:

  • Корисници на фиксен телефон кои немаат мобилен телефон, а сакаат да испратат SMS порака,
  • Корисници на фиксен телефон кои имаат мобилен телефон, а се оневозможени да го користат

Како да пратите sms?

  • Завртете на телефонски број 142 777 за да се поврзете со операторот,
  • Кажете го бројот на мобилниот телефон за кого е наменета пораката,
  • Кажете ја содржината на пораката и вашето име,
  • Операторот веднаш ќе ве извести дали пораката е испратена.

Пораката може да содржи најмногу 160 карактери, вклучувајќи го и бројот од кој се праќа пораката. Операторот ја пишува пораката со големи букви, латиница.

Aко се идентификува бројот од кој се јавувате на операторот, на крај од пораката се внесува тој број. Ако не се се внесува името кое ќе го кажете. Ако пораката е со непријатна содржина и ако бројот од кој се јавувате не се идентификува, операторот има право да не ја прати пораката.

8,26 денари по повик, односно по пратена SMS порака.

Цени

8,26 денари по повик, односно по пратена SMS порака.

Десктоп верзија