SMS porosi nga telefoni fiks

Muaj
8,26 DEN.
Çmimi është me TVSH.

Përshkrimi

Shërbimi mundëson dërgimin e SMS porosisë nga telefoni juaj fiks drejt shfrytëzuesve të telefonisë mobile në rrjetin e Makedonski Telekom.

Shërbimin mund ta shfrytëzojnë:

  • Shfrytëzuesë të telefonit fiks të cilët nuk kanë telefon mobil, kurse dëshirojnë të dërgojnë SMS porosi
  • Shfrytëzuesë të telefonit fiks që kanë telefon mobil, kurse janë të pamundësuar ta përdorin

Si të dërgoni SMS porosi?

  • Lajmërohuni në numrin 142 777 që të lidheni me operatorin,
  • Tregoni numrin e telefonit mobil për të cilën është dedikuar porosia,
  • Tregoni përmbajtjen e porosisë dh emrin tuaj,
  • Operatori menjëherë do ju informojë vallë porosia është dërguar.

Porosia mund të përmbajë maksimum 160 karaktere, përfshirë edhe numrin nga i cili dërgohet porosia. Operatori e shkruan porosinë me shkronja të mëdha, në alfabetin latin.

Nëse identifikohet numri nga i cili lajmëroheni, në fund të porosisë futet edhe ky numër. Nëse nuk identifikohet, atëherë futet vetëm emri i dërguesit. Nëse porosia është me përmbajtje të pahijshme dhe nëse numri nga i cili lajmëroheni nuk identifikohet, operatori ka të drejtë të mos e dërgojë porosinë.

8,26 denarë për thirrje, respektivisht për SMS porosi të dërguar.

Çmimet

8,26 denarë për thirrje, respektivisht për SMS porosi të dërguar.

Verzioni desktop