Pripejd modeli tarifor Social

  • Pripejd model tarifor Social në pripejd linjë telefonike dhe 150 den. fillestare.

Me Pripejd modelin tarifor social, përfitoni pripejd linjë telefonike për të cilën nuk paguhet kompenzim për instalim të linjës telefonike.

Kohëzgjatja e vlefshmërisë së rimbushjes (vauçerit) është 12 muaj.

Kompenzimi Shuma
Rimbushje Vauçer fillestar prej 150 denarë
Tarifimi i bisedave Postpejd model tarifor Standard

Me Pripejd modelin tarifor Social, shërbimet e tjera shtesë me parapagesë mujore nuk janë në dispozicion.

Modelin tarifor mund të aktivizoni në shitoret e Telekomit. Për më shumë informacione në Kontakt qendrën në numrin e telefonit 122.

Shërbimi univerzal

pageArea reserved, leave empty!!!