Play тарифа

  • Најбрз 4G интернет
  • Неограничени разговори во мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком
  • Вклучени минути кон другите домашни мрежи
  • Голем избор на телефони по супер цена во Доверба 24
  • Поени во Мој клуб – најголемата програма за лојалност. 
  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium

Месечна претплата

499 ден. 799 ден. 1 199 ден. 1 799 ден.

Вклучени минути во мобилната и фиксна мрежа на Македонски Телеком

Неогр. Неогр. Неогр. Неогр.

Вклучени минути кон сите останати домашни мрежи

100 Неогр. Неогр. Неогр.

Вклучен интернет сообраќај

/ 2 GB 4 GB 10 GB

4G пристап

Вклучени SMS пораки кон сите домашни мрежи

вклучен вклучен 200 SMS Неогр. (1)

Минути кон меѓународни мрежи

вклучен вклучен вклучен 100 мин.(2)

(1) Важи политика за фер користење 10.000 SMS месечно.

(2) Минутите кон интернационални мрежи важат кон Зони 1, 2, 3 и 4.

Интервалот на тарифирање е на минута.

Интервалот на тарифирање на интернетот е 10 KB. По надминување на интернет сообраќајот вклучен во претплатата, интернетот не се тарифира дополнително туку се намалува брзината.

Повластена месечна претплата со Доверба 12

Доколку не сакате да земете телефон, можете да склучите договор во Доверба 12 со Play тарифа по повластена цена:

  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium
Повластена месечна претплата
со Доверба 12
449 ден. 699 ден. 999 ден. 1.499 ден.

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации

Цени по надминување на вклучениот сообраќај и дополнителни информации
  Play Start Play Comfort Play Extra Play Premium
Цена за минута разговор кон сите домашни мрежи 4,9 ден. вклучен вклучен вклучен
Цена за 1 MB интернет 9,9 ден. вклучен вклучен вклучен
SMS кон сите домашни и меѓународни мрежи 5,9 ден. 5,9 ден. 5,9 ден. 5,9 ден.
MMS кон домашни мрежи 17,7 ден. 17,7 ден. 17,7 ден. 17,7 ден.
MMS кон меѓународни зони 41,3 ден. 41,3 ден. 41,3 ден. 41,3 ден.
Цени за меѓународни повици меѓународни повици >
Десктоп верзија