Tarifimi

Biseda nacionale

Kontrollo tarifat për biseda nacionale drejt rrjetave fikse dhe rrjetit telefonik mobil.

Biseda ndërkombëtare

Kontrollo tarifat për bisedat ndërkombëtare sipas grupeve tarifore.

Sistemet mobile globale

Kontrollo tarifat drejt sistemeve mobile globale për komunikime, sistemi INMARSAT, sistemi IRIDIUM dhe ndërmjetësim në trafik.

Numrat e veçantë

Kontrollo tarifat për thirrje drejt numrave të veçantë.

Verzioni desktop