MaxADSL Basic i pavarur

  • Trafik i përfshirë mujor prej 30 GB
  • 24 orë mbështetje teknike në 122
  • Mundësi për zbritje të kompjutorëve dhe televizorëve
  • Pa numër telefoni dhe pa parapagesë mujore për linjë telefonike
Internet  
Shpejtësia e linjës (1) 4 Mbps / 768 Kbps
Internet trafik i përfshirë mujor 30 GB (2)
E-adresë вклучен
 
IP adresë dinamike вклучен
 
Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
 

Për pakot e pavarura MaxADSL nuk ka nevojë për numër telefoni dhe nuk paguhet parapagesë mujore për linjë telefonike.

(1) Shpejtësia e linjës tregon qarkullimin total të të dhënave nëpërmjet linjës ADSL e cila mund të realizohet sipas cilës do bazë, përfshirë internetin, telefoninë dhe televizionin. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit, distance prej ADSL kyqjes deri te infrastruktura e rrjetit, numri i kanaleve që shikohen/inçizohen në MaxTV derisa të qasemi në internet dhe të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.

(2) Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, shpejtësia reduktohet në 256 Kbps /256 Kbps.