Телефонски именик

Македонски Телеком АД Скопје

Преземи:

Телефонскиот именик на Македонски Телеком овозможува пребарување:

  • по име, презиме и адреса на приватни лица
  • по име, дејност и адреса на правни лица
  • по телефонски број

Освен тоа, нуди пребарување по меѓународни кодови на сите држави, како и приказ на сите повикувачки кодови во Македонија.

Именикот ги содржи само податоците на корисници фиксни линии на Македонски Телеком АД - Скопје.

Десктоп верзија