Pako Veb hosting

  • Hosting në server të përbashkët është shërbim që mundëson vendosjen e veb përmbajtjeve në serverat e Makedonski Telekom.

Në muaj

199 den.

Çmimi është pa TVSH.

Përshkrimi

Shërbimi Veb hosting realizohet nëpërmjet serverëve kulminant nga prodhues të njohur botëror, të cilët rregullisht bëhen upgrade me shtesat më të reja për siguri. Bazat e të dhënave (MS SQL) që ofrohen si shërbim i shfrytëzuesve, gjenden në serverë të veçantë.

Shfrytëzuesit e Magenta 1 Business e fitojnë pakon WIN G pa kompenzim shtesë.

Për shërbimin hosting sigurojmë 24 orë mbështetje teknike në numrin falas 122.


Pako WIN G WIN 2G WIN 5G WIN 10G WIN 20G WIN 50G
Hosting hapësirë (GB) 1 2 5 10 20 50
E-adresa 10 20 50 100 200 500
Vegla veb kreator вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Windows Server 2008 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
IIS 7.5 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
ASP.net 2.0/ 3.5 / 4.0 / 4.5 вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
FTP qasje вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Numër të pakufizuar të FTP update-eve вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Regjistrim falas në web domain (*) Vitin e parë Vitin e parë Vitin e parë Vitin e parë Vitin e parë Vitin e parë
Interfejs për veb postë вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
SMTP/POP3/IMAP qasje вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Administrimi i e-postës вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Kapaciteti i e-arkës 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
ASP mbështetje вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
24 orë monitorim të serverit вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
MS Access bazat вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
MS SQL 2005 / 2008 / 2012 Server (MB) вклучен 512 MB 1024 MB 2048 MB 5120 MB 10240 MB
Statistika e vizitave вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен Me kërkesë
Mailing lista вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен Me kërkesë
Ridrejtimi 1 1 1 1 1 1
Nëndomene të përfshira 1 1 2 5 5 10

Linux hosting pako

Çmimet pa TVSH

Sigurojmë dy mënyra të pagesës së kompenzimit vjetor për shërbimin hosting edhe atë, të njëfishtë dhe në 12 kompenzime mujore.


 WIN GWIN 2GWIN 5GWIN 10GWIN 20GWIN 50G
Kompenzimi vjetor 1.999 den. 2.999 den. 5.999 den. 9.999 den. 14.999 den. 27.999 den.
Kompenzimi mujor199 den. 299 den. 599 den. 999 den. 1.499 den. 2.799 den.

 

Çmimet janë pa TVSH.


Çmimet me TVSH

Sigurojmë dy mënyra të pagesës së kompenzimit vjetor për shërbimin hosting edhe atë, të njëfishtë dhe në 12 kompenzime mujore.


  WIN G WIN 2G WIN 5G WIN 10G WIN 20G WIN 50G
Kompenzimi vjetor2.359 den. 3.539 den. 7.079 den. 11.799 den. 17.699 den. 33.039 den.
Kompenzimi vjetor235 den. 353 den. 707 den. 1.179 den. 1.769 den. 3.303 den.


Çmimet janë me TVSH.

Vërejtje

(*) Për regjistrimin e veb domen-it (veb adresë) më shumë informacione mund të gjeni KËTU.

Pakot nuk përfshijnë alias-e për e-adresat.

E-adresa e cila do të përdoret për krijimine mailing listës është e përfshirë në kuotën përkatëse (numrin) të e-adresave për çdo pako në veçanti.

Regjistrimi i emrit të domenit në DNS serverat e Makedonski Telekom vlen vetëm për domen-at në pronësi të pronarit.

Pakot përfshijnë edhe nëndomene në zonën DNS të shfrytëzuesit – A record (mapimi i emrit të domenit me IP adresë) dhe MX record (mapimi i emrit të domenit me mail serverat për të njejtin domen) – për faqe që hostohen jashtë hosting pakove në serverin e përbashkët të Makedonski Telekom.

Nëndomenat e përfshirë kanë të bëjnë me kuotën totale në veb hapësirën në kuadër të pakos së zgjedhur dhe nuk nënkuptojnë krijimin e e-adresave për nëndomenet.

Në kuadër të veb hosting pakove është përfshirë ridrejtimi deri te plus edhe një domen (veb adresë) i cili do të jetë në pronësi të shfrytëzuesit (domeni i ri nuk përfshin edhe ridrejtimin e e-postës).

Verzioni desktop