Пристапете до вашите документи
од каде било и во кое било време

Виртуелен диск

Што е Виртуелен диск?

Виртуелен диск ви обезбедува дисковен простор за безбедно чување на вашите податоци (датотеки),
достапни преку кој било уред, од која било локација и во кое било време,
преку веб апликации за Android, iOS и Windows PC.

За што може да се користи?

Складирање на вашите
документи

Споделување или
преземање големи
датотеки

Истовремено пристапување
на повеќе корисници

Прегледување
документи онлајн

Придобивки

 • Самостојно управување со дополнителни корисници.
 • Највисоко ниво на безбедност и сигурност на податоците
 • Pешение хостирано на редундантна виртуелизирана хардверска инфраструктура
 • Целосно опремен и заштитен податочен центар
 • Најсовремени системи и постапки за мониторинг и одржување–притоа податочниот центар, како и вашите податоци се во Македонија
 • Безбедносна копија од датотеките, со можност за враќање (restore) на податоците од последните 60 дена.
 • Достапност без ограничувања - пристап до датотеките од кој било уред и автоматска синхронизација на датотеките на сите уреди.
 • Големината на документите може да биде и до 2 GB.
 • Праќање, преземање и споделување датотеки едноставно - со праќање линк.
 • Стручна техничка поддршка достапна 24/7 .

Спецификација и цени

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

Virtual Disk
Office
S


50GB
Дисковен простор

69 81
денари месечно

Virtual Disk
Office
M


150GB
Дисковен простор

149 176
денари месечно

Virtual Disk
Office
L


1TB
Дисковен простор

599 707
денари месечно

Owncloud 8.2 базиран софтвер хостиран на vmware vsphere 7 enterprise plus софтвер, dell emc power edge r740 сервери и dell emc storage platforma.

Да, пробниот период трае 30 дена.

Податоците се сместени во дата центрите на Македонски Телеком во Р. Македонија.

Мобилниот интернет сообраќај се наплаќа според тарифниот модел на корисникот.

Македонски Телеком обезбедува безбедносна копија од датотеките, со можност за враќање (restore) на податоците од последните 60 дена .

Услугата се плаќа месечно врз основа на доставена фактура од Македонски Телеком.

До Виртуелен диск можете да пристапите преку интернет пребарувач, Android и IOS апликациите, како и преку клиентот за синхронизација преку Windows базирани компјутери.

Стручна техничка поддршка на бесплатниот број 0800 10 800 достапна за вас 24/7.

Десктоп верзија