Визуелна говорна пошта

Македонски Телеком АД Скопје

Преземи:

Со визуелната говорна пошта веќе нема потреба да го повикувате своето поштенско сандаче за да ги преслушате говорните пораки бидејќи тие пристигнуваат директно на вашиот телефонски апарат.

Говорните пораки се јасно распоредени во сандачето за дојдовни пораки и лесно можете да ги преслушате по редослед по ваш избор. Оваа апликација ви овозможува и да управувате со сите нагодувања на поштенското сандаче, да ги пренасочувате повиците и трајно да ги зачувате говорните пораки.

Визуелната говорна пошта е бесплатна за сите корисници

Десктоп верзија