Временски жиг

Доказ за интегритет на електронските документи

Што е Временски жиг?

Временски жиг (Time Stamp) е услуга со која се додава дигитален запис за време и датум со кој се потврдува дека документот не е изменет од моментот кога е заверен со временски жиг.

Time Stamp услугата овозможува:

  • Потврда на времето на генерирање на докуметите
  • Потврда на времето на испорака и прием на електронските документи
  • Конзистентност (интегритет) на содржината на документите

Македонски Телеком воспостави инфраструктура за издавање на временски жигови согласно законите на РМ и ЕУ стандардите, со што постана Time Stamp Authority –TSA во Македонија.

За кого е наменета услугата Временски жиг?

Услугата Временски жиг е неменета за сите физички и правни лица кои користат електронски алатки и канали во секојдневната работа.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНСКИ ПЕЧАТ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
Десктоп верзија