Твојата пасија може да биде

Tvoja idnina

Сега повеќе од кога било, младите се соочуваат со огромни предизвици, особено кога се работи за нивната идна кариера. Ние ја поддржуваме оваа генерација и она што тие ќе го направат, поддржувајќи ги во верувањето дека и покрај сите предизвици, тие можат да бидат сигурни во сопствената иднина.

Со Проект Futureproof,
остануваме посветени кон ветувањето да ù овозможиме успешна иднина на следната генерација. Ќе ù помогнеме на генерацијата Z да ги открие своите скриени вредности и ќе обезбедиме практична поддршка за да се реализира нејзиниот потенцијал.

Откриј каде може да те однесе твојата пасија, истражи ги своите способности и како нив можеш да ги поврзеш со идните можности за наоѓање на твојата професијата од соништата.

frame
Future text

Тестирај се и пронајди ги најдобрите можности за работа според твоите силни страни и пасии

people

Започни да го

Менуваш
светот

Неограничен интернет за социјални мрежи

Дознај повеќе

Да бидеме дел од Z светот и иднината што ја гради оваа генерација!

Активирај ја новата опција Speak Out и споделувај ги неограничено твоите идеи, размислувања и ставови преку социјалните мрежи.

Активирај ја опцијата Speak Out секој месец преку Telekom MK апликацијата, без дополнителен надомест и споделувај онлајн неограничено на социјалните мрежи Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Tinder, Snapchat, TikTok и Twitter без притоа да трошиш од мобилниот интернет вклучен во претплатата.