webSMS

Me mënyrën e re të shfrytëzimit të shërbimit webSMS, prej tash mund të dërgoni SMS porosi nëpërmjet internetit, nga cila do pajisje, pa pasur nevojë për instalim paraprak të aplikacionit.

Me risitë në shërbimin webSMS përfitoni:

  • Qasje direkte deri te aplikacioni nëpërmjet internet faqes, pa pasur nevojë për instalimin paraprak në pajisjen tuaj;
  • Mundësi për dërgimin e SMS porosisë nga cila do pajisje (kompjutor, laptop, celular, tablet etj.) që ka internet qasje dhe internet shfletues;
  • Mundësi për dërgimin e SMS porosisë nga shtëpia dhe nga jashtë vendit, kudo ku ka internet qasje;
  • Mundësi për dërgimin e SMS porosisë deri te më shumë shfrytëzues përnjëherë – dërgim grupor;

Çmimi i SMS porosisë:

  • Drejt rrjetave të vendit është 3,5 denarë;
  • Drejt rrjetave ndërkombëtare është 6 denarë;
  • Funksionalitete shtesë të shërbimit sikur se krijimi i listës së emrave me kontakte personale, pasqyrë të porosive të dërguara me kërkesë të shfrytëzuesit etj.

Me rëndësi: :Nëqoftëse jeni shfrytëzues permanent i shërbimit webSMS, për të vazhduar me shfrytëzimin e shërbimit do duhet që përsëri të regjistroheni në këtë link.

Më shumë informacione mbi shfrytëzimin mund të gjeni në këtë link.

Verzioni desktop