2 Max Comfort

  • Deri 80 TV kanale kryesore, plus përfshirë edhe pakoja filmike HBO
  • Videoteka me 100 tituj filmik dhe 600 TV tituj dhe TV-teka
  • Biseda falas drejt të gjithë rrjetave fikse dhe zbritje
  • 24 mbështetje teknike në 122
  • Për kontratë të lidhur onlajn, dërgim falas të dokumentave dhe pajisjeve të nevojshme deri në shtëpi.

MaxTV  
TV shërbime Televizion dixhital duke përfshirë inçizimin, pauzimin, ecjen para-mbrapa
TV kanale (1) Deri 80 TV kanale
MaxTV videoteka Неограничен пристап
Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes
Marrja e përkohshme e përmbajtjeve nga TV Arkivi: Falas
TV-teka вклучен
Shërbime folëse  
Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks Pakufizuar (2)
Biseda të përfshira drejt rrjetave tjera fikse Pakufizuar (3)
Biseda të përfshira drejt rrjetit tonë mobil 100 minuta (4)
Zbritje për biseda ndërkombëtare 30% zbritje të rregullt dhe
biseda falas drejt 50 shteteve (5)
Shërbime shtesë Pako me shërbime shtesë (6)
Pajisje  
Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен

(1) Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve.

(2) Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika për shfrytëzim të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.

(3) Për biseda të pakufizuara drejt rrjetave tjera fikse vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 10 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të regullta drejt rrjetave tjera fikse.

(4) Pas tejkalimit të bisedave të përfshira, vlejnë çmimet e rregullta për biseda drejt rrjetit mobil të Makedonski Telekom.

(5) Zbritja e rregullt prej 30% ka të bëjë me destinacionet ndërkombëtare fikse dhe mobile. Bisedat falas ndërkombëtare vlejnë për rrjetat fikse në këto shtete: SHBA + Alaska, Kanada, Austri, Spanjë, Suedi, Zvicër, Çeki, Mali i Zi, Kroaci, Holandë, Francë, Finlandë, Hungari, Ukrainë, Turqi, Serbi, Kosovë, Slloveni, Sllovaki, San Marino, Rusi, Rumani, Portugali, poloni, Norvegji, Monako, Moldavi, Malta, Lluksemburg, Lihtenshtajn, Lituani, Letoni, Qipro, Itali, islandë, Irlandë, Estoni, Armeni, Danimarkë, Greqi, Gjeorgji, Gjermani, Britani e Madhe, Vatikan, Bullgari, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bjellorusi, Belgjikë, Andorë, Shqipëri, Azarbejxhan. Pas tejkalimit të 10 orëve gjatë një muaji, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta me 30% zbritje.

(6) Pakoja me shërbime shtesë përfshin: Identifikimin e thirrjes (CLIP), Thirrje në pritje duke mbajtur lidhjen dhe Ridrejtim të thirrjes.

Verzioni desktop