ME TELEKOM MK APP GJITHMONË MË SHUMË!

Aktivizoni pripejd COOL bonus përmes aplikacionit Telekom MK dhe fitoni dyfish më tepër internet ose SMS porosi.

Shkarkoni falas aplikacionin Telekom MK në:

Hyni në aplikacionin mobile Telekom MK me numrin tuaj të telefonit dhe shijoni bonus zgjedhjen tuaj varësisht nga vlera e vauçerit që keni rimbushur. Vetëm përmes aplikacionit Telekom MK:

Vauçer Uikend minuta SMS Internet
100 den. 100 uikend minuta 100 + 100

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

100MB + 100MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

150 – 250 den. Uikend minuta të pakufizuara 300 + 300

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

300MB + 300MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

300 den. + Uikend minuta të pakufizuara 500 + 500

Dyfish më tepër SMS vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

500MB + 500MB

Dyfish më tepër internet vetëm nëse aktivizoni përmes aplikacionit Telekom MK

Bonusi mund të aktivizohet edhe me anë të thirrjes në numrin falas 1463 me bonus sasitë standarde.

Kini kujdes, bonusin që ju takon për çdo vauçer të rimbushur mund ta aktivizoni për periudhë kohore prej 7 ditëve nga dita kur keni rimbushur pripejd llogarinë tuaj.

  • Uikend minutat vlejnë në rrjetin mobile dhe fiks të Makedonski Telekom dhe mund të shfrytëzohen në uikendin e parë të ardhshëm pas aktivizimit.
  • SMS porositë vlejnë në rrjetin mobile të Makedonski Telekom dhe mund të shfrytëzohen për periudhë prej 7 ditëve nga dita e aktivizimit.
  • Interneti mund të shfrytëzohet për periudhë kohore prej 7 ditëve nga dita e aktivizimit. Pas shpenzimit të internetit të përfshirë, përdoruesi mund të vazhdojë me lundrimin pa shpenzime plotësuese, por me shpejtësi të zvogëluar.
pageArea reserved, leave empty!!!