Për kë është dedikuar
opcioni Speak Out?

Fuqia e gjeneratës Z tani do të thotë shumë më tepër! Duke e shfrytëzuar teknologjinë, ato tani më e ndryshojnë botën kah më mirë. Ndarja përmes rrjeteve sociale është e pakufizuar, a të rinjtë me anë të veglave dixhitale mund të paraprijnë lëvizje kyçe globale dhe të shprehen në mënyrë të pakufizuar.

Opcioni Speak Outështë i dedikuar për to, për gjeneratën që e ndryshon botën dhe ndërton ardhmëri më të mirë me anë të teknologjisë.

Promocion, shfrytëzuesit e Mobile dhe Magenta 1 mund të aktivizojnë opcionin Speak Out pa kompensim plotësues – vetëm me anë të aplikacionit Telekom МК si pjesë e Përfitimeve plotësuese në dispozicion vetëm me përdorimin e e-faturës.

Opcioni Speak Out ëshë në dispozicion në modelet tarifore për celularë Mobile S, M, L dhe Magenta 1 shërbime celulare S, M, L dhe si shërbim plotësues me çmim prej 99 denarë në muaj.

Si aktivizohet opcioni
Speak Out?

Speak Out është në dispozicion për aktivizim nëpërmjet aplikacionit Telekom MK,
në Telekomi Im, me thirrje në 149778 ose në dyqanin më të
afërm Telekom.

Pas kërkesës për aktivizimin e opcionit Speak Out do të pranoni një SMS mesazh konfirmimi për aktivizimin e realizuar. Prej atij çasti trafiku i realizuar përmes rrjetit celular për shërbimet streaming bëhet i pakufizuar dhe nuk ka më nevojë për kujdes rreth trafikut të harxhuar mujor. Paralajmërohuni në platformat tuaja të preferuara dhe ndani!

Si funksionon Speak Out?

Edhe pse nuk harxhon prej internetit tuaj celular, opcionit
Speak Out ai i nevojitet që të mund të funksionojë. Në rast se e harxhoni internetin celular të përfshirë në tarifë, Speak Out do të pushojë të funksionojë, derisa të ripërtërini internetin tuaj me ndonjërën nga pakot tona të internetit.

Për këtë opcion nuk ju nevojiten instalime dhe përditësime të smartfonit, për shkak se ai funksionon pavarësisht nga tipi i aparatit celular ose sistemit operativ.

Informacione dhe kushte të rëndësishme që duhet t’i dini gjatë shfrytëzimit të opcionit Speak Out.

Termat dhe kushtet e përdorimit