Глобални мобилни системи

Тарифирање на глобални мобилни системи за комуникации

  Цена за минута разговор во денари
IRIDIUM код 8816 165,20
IRIDIUM код 8817 247,80
THYRAYA код 88216 247,80
GLOBALTEL код 795429 318,60
INMARSAT  код 873 регион на Индиски океан 424,80
INMARSAT код 871 и 874  регион на Атлантски океан (источен и западен дел) 460,20
INMARSAT  код 870 SNAC и код 872 регион на Пацифички Океан 531,00
GLOBARSTAR код 8818 и 8819 531,00
pageArea reserved, leave empty!!!