Информации

12.11.2020

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје-15-12-2020

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

09.10.2020

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком

16.09.2020

Достава на фактури повторно преку архивата на Македонски Телеком

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за Данок на Додадена Вредност за време на вонредна состојба

02.04.2020

Корисниците ќе ги добиваат сметките електронски

Во услови на вонредна состојба, Владата донесе уредба со законска сила за примена на електронски фактури. Со уредбата, која е донесена како мерка за превенција

19.02.2020

Информација за корисници

Македонски Телеком ја информира јавноста дека во текот на денешниот ден се регистрирани повици од непознати дестинации кон наши корисници чија цел е да се генерира непотребен сообраќај. За да ги заштитиме корисниците од несакани трошоци

1234 ... 101