Информации

28.01.2021

Информација за лажна наградна игра

Ги информираме корисниците дека во тек се лажна Телеком анкета

19.11.2020

Наменска е-адреса на Македонски Телеком за достава на фактури

Врз основа на измените нза Законот за ДДВ, објавени во службен весник бр 267/2020 од 10/11/2020, и со воведувањето член 53 – в кои се однесува на за издавање и достава

12.11.2020

Јавен повик за свикување на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје-15-12-2020

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

09.10.2020

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком

16.09.2020

Достава на фактури повторно преку архивата на Македонски Телеком

Согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за Данок на Додадена Вредност за време на вонредна состојба

1234 ... 101