Информации

19.07.2021

Промена на броевите на денарските и девизните сметки на Македонски Телеком во Охридска банка

Ги информираме корисниците дека со присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

17.05.2021

Јавен повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје 17-06-2021

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

28.01.2021

Информација за лажна наградна игра

Ги информираме корисниците дека во тек се лажна Телеком анкета

19.11.2020

Наменска е-адреса на Македонски Телеком за достава на фактури

Врз основа на измените нза Законот за ДДВ, објавени во службен весник бр 267/2020 од 10/11/2020, и со воведувањето член 53 – в кои се однесува на за издавање и достава

09.10.2020

Известување за зделка со заинтересирана страна

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком

1234 ... 101
Десктоп верзија