Македонски Телеком АД – Скопје, во рамките на техничката можност, дава под закуп позиции на телекомуникациски столбови за конекција на телекомуникациска опрема и кабли, а се изведува со фиксирање на телекомуникациските столбови на кои ќе се монтира опремата и каблите.

Десктоп верзија