Никола Љушев

Главен извршен директор

Славко Пројкоски

Главен директор за финансии

Бранко Станчев

Главен комерцијален директор за приватни корисници

Гоце Митевски

Главен комерцијален директор за деловни корисници