Плаќање сметки

Македонски Телеком на своите корисници им овозможува едноставно, брзо и безбедно плаќање на сметките за фиксни, мобилни и интегрирани услуги.

Одберете го начинот што најмногу ви одговара и навремено подмирете ги Вашите обврски, штедејќи време секогаш кога сакате да ja платите вашата сметка.

Услови за плаќање на сметките

Сметките од Македонски Телеком треба да се платат најдоцна во рокот утврден како Рок на плаќање отпечатен на вашата сметка. Во случај на ненавремено плаќање, Македонски Телеком пресметува законска казнена камата согласно законските прописи во Република Северна Македонија.

Е-плаќање - плаќајте сметки преку интернет

Електронското плаќање сметки е брзо, едноставно, без провизија и дополнителни трошоци, со максимална заштита и безбедност, без ограничување на времето и местото, од секаде во светот со платежните картички VISA и MasterCard, како и со други картички издадени од домашни банки кои се користат за електронски плаќања.

Сè што ви треба се интернет пристап и платежна картичка!

Посетете ги страниците:

мобилните апликации:

 • Telekom MK и
 • mWallet

и следете ги едноставните чекори за безбедно онлајн плаќање на вашите сметки.


Терминали за самоуслужување - автомати за плаќање сметки

Со автоматите за плаќање сметки или со Терминалите за самоуслужување го избегнувате редот што се создава во продавниците, штедејќи време секогаш кога сакате да платите сметка.

Преку нив e овозможено:

 • Плаќање на сметките за фиксни, мобилни и интегрирани услуги од Македонски Телеком;
 • Дополнување припејд кредит за мобилните припејд корисници од Македонски Телеком.

Трансакциите се реализираат едноставно, користејќи 3 начини за плаќање:

 • Плаќање во готово – при што автоматот го враќа остатокот;
 • Плаќање со платежна картичка од сите банки издавачи на картички;
 • Плаќање преку мобилен телефон од Македонски Телеком.

Секој од овие начини на трансакции е прегледно објаснет на самиот автомат, со детални чекори.

Автоматите за плаќање се достапни во следниве Телеком продавници:

 • Скопје - ГТЦ, Рамстор, Капитол мол, Ченто, Чаир, Лептокарија и Сити мол;
 • Тетово;
 • Гостивар;
 • Куманово 1;
 • Струмица;
 • Битола;
 • Струга;
 • Куманово 2;
 • Тетово 1;
 • Прилеп.

Електронско банкарство

Преку системите за електронско банкарство на Стопанска банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, обезбедена е можност за плаќање сметки преку интернет, при што банката не наплаќа провизија за извршената услуга.

Преку системите за електронско банкарство на сите останати деловни банки во Македонија, обезбедено е плаќање сметки, при што банката наплаќа провизија согласно своите тарифи.

За повеќе информации за условите за плаќање со електронско банкарство, обратете се во деловните банки.

Плаќање со траен налог

Плаќањето со траен налог е наменето за сите кои сакаат секогаш навреме да ги подмират трошоците за нашите услуги. Доколку го изберете трајниот налог како начин за плаќање, банката редовно ќе врши наплата на денот утврден како краен рок за плаќање, назначен на сметката.

За сопствениците на трансакциска сметка (тековна сметка или дебитна картичка), плаќање со траен налог е обезбедено во Стопанска банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Охридска банка АД Охрид, ПроКредит банка АД Скопје и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, при што банката не наплаќа провизија за извршената услуга. За сопствениците на трансакциска сметка (тековна сметка или дебитна картичка), плаќањето е обезбедено во останатите деловни банки во Македонија, при што банката наплаќа провизија за извршената услуга.

Што претставува траен налог?

Трајниот налог е едноставен, сигурен и брз начин на плаќање на редовните сметки, директно од вашата трансакциска сметка во банката, при што однапред можете да го дефинирате и максималниот лимит што може да се плати од сметката. Со ваша согласност за плаќање на сметката од Македонски Телеком преку траен налог ја овластувате банката редовно да врши плаќање на денот утврден како краен рок за плаќање, назначен на сметката (фактурата) која и понатаму ќе ја добивате. Доколку месечниот износ на сметката е поголем од назначениот максимален лимит или на трансакциската сметка нема доволно средства, плаќањето за тој месец нема да се изврши преку траен налог и обврската за плаќање на сметката за тој месец останува. Со еден траен налог може да се плаќа за повеќе претплатнички конта, независно што тие гласат на друго име, а траен налог може да потпише кој било член од семејството.

Што добивате?

Плаќањето преку траен налог (со или без лимит) обезбедува повеќе поволности:

 • Го штедите вашето време избегнувајќи го чекањето на шалтерите;
 • Сметките ќе бидат платени автоматски и крајните рокови за плаќање нема да бидат пропуштени;
 • Не плаќате провизија и ви помага да управувате со своите финансии;
 • Имате контрола врз плаќањата (максимален износ и точен рок на плаќање).

Како до траен налог?

Согласност за плаќање со траен налог можете да дадете едноставно со потпишување на формуларот за траен налог во сите продажни места на Македонски Телеком или во филијалите на:

 • Комерцијална банка АД Скопје;
 • НЛБ Тутунска банка АД Скопје (само во банката);
 • Охридска банка АД Охрид;
 • Прокредит банка АД Скопје;
 • Стопанска банка АД Скопје.

Плаќање преку банкомат

Услугата е достапна 24 часа на сите банкомати на Стопанска банка и НЛБ Тутунска банка насекаде низ Македонија. Преку најраспространетата мрежа на банкомати со платежните картички VISA и MasterCard издадени од овие банки, имате можност да ги платите сметките без провизија и дополнителни трошоци.

Плаќањето сметка преку банкомат се врши во неколку лесни чекори. Следете ги инструкциите на екранот:

 • Изберете го менито за дополнителни услуги во делот за плаќање сметки;
 • Изберете го соодветното мени за сметки од Македонски Телеком за мобилни и фиксни разговори, интернет и ТВ;
 • Внесете го бројот на фактурата и плаќањето е завршено;
 • Уплатите во Банката се реализираат следниот работен ден, а во компанијата во која плаќате најрано еден работен ден потоа.

Плаќањето сметки преку интернет и банкомат е овозможено само за постпејд сметките на приватните корисници на фиксни, мобилни и интегрирани услуги на Македонски Телеком.

Плаќање во готово или со картичка

Сметката можете да ја платите и:

 • Во готово или со платежна картичка од брендовите DINERS, VISA и MasterCard во Телеком продавниците;
 • Во која било експозитура на Охридска банка АД Охрид, ПроКредит банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола, ТТК Банка АД Скопје, Уни банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје без наплата на провизија;
 • Во сите експозитури на Македонска пошта и во сите останати деловни банки во Македонија можете да платите во готово, при што се наплаќа провизија за извршената услуга.

Освен во Телеком продавниците, плаќањето секаде треба да се изврши со приложување на сметката (оригинал или препис). Препис од сметката можете да добиете бесплатно во сите Телеком продавници или сами да ја отпечатите од порталот Мој Телеком.

Mакедонски Телеком исто така ви нуди можност и за плаќање на повеќе рати.