Плаќање сметки

Македонски Телеком на своите корисници им овозможува едноставно, брзо и безбедно плаќање на сметките за фиксни, мобилни и интегрирани услуги.

Одберете го начинот што најмногу ви одговара и навремено подмирете ги Вашите обврски, штедејќи време секогаш кога сакате да ja платите вашата сметка.

Услови за плаќање на сметките

Сметките од Македонски Телеком треба да се платат најдоцна во рокот утврден како Рок на плаќање отпечатен на вашата сметка. Во случај на ненавремено плаќање, Македонски Телеком пресметува законска казнена камата согласно законските прописи во Република Северна Македонија.

Е-плаќање - плаќајте сметки преку интернет

Електронското плаќање сметки е брзо, едноставно, без провизија и дополнителни трошоци, со максимална заштита и безбедност, без ограничување на времето и местото, од секаде во светот со платежните картички VISA и MasterCard, како и со други картички издадени од домашни банки кои се користат за електронски плаќања.

Сè што ви треба се интернет пристап и платежна картичка!

Посетете ги страниците:

мобилната апликација:

и следете ги едноставните чекори за безбедно онлајн плаќање на вашите сметки.


Aвтомати за плаќање сметки

Со автоматите за плаќање сметки или со Терминалите за самоуслужување го избегнувате редот што се создава во продавниците, штедејќи време секогаш кога сакате да платите сметка.

Преку нив e овозможено:

 • Плаќање на сметките за фиксни, мобилни и интегрирани услуги од Македонски Телеком;
 • Дополнување припејд кредит за мобилните припејд корисници од Македонски Телеком.

Трансакциите се реализираат едноставно, користејќи 3 начини за плаќање:

 • Плаќање во готово – при што автоматот го враќа остатокот;
 • Плаќање со платежна картичка од сите банки издавачи на картички (освен DINERS и American Express);

Секој од овие начини на трансакции е прегледно објаснет на самиот автомат, со детални чекори.

Автоматите за плаќање се достапни во повеќето Телеком продавници

Плаќање со траен налог

Плаќањето со траен налог е наменето за сите кои сакаат секогаш навреме да ги подмират трошоците за нашите услуги. Доколку го изберете трајниот налог како начин за плаќање, банката редовно ќе врши наплата на денот утврден како краен рок за плаќање, назначен на сметката.

Што претставува траен налог?

Трајниот налог е едноставен, сигурен и брз начин на плаќање на редовните сметки, директно од вашата трансакциска сметка во банката, при што однапред можете да го дефинирате и максималниот лимит што може да се плати од сметката. Со ваша согласност за плаќање на сметката од Македонски Телеком преку траен налог ја овластувате банката редовно да врши плаќање на денот утврден како краен рок за плаќање, назначен на сметката (фактурата) која и понатаму ќе ја добивате. Доколку месечниот износ на сметката е поголем од назначениот максимален лимит или на трансакциската сметка нема доволно средства, плаќањето за тој месец нема да се изврши преку траен налог и обврската за плаќање на сметката за тој месец останува. Со еден траен налог може да се плаќа за повеќе претплатнички конта, независно што тие гласат на друго име, а траен налог може да потпише кој било член од семејството.

Што добивате?

Плаќањето преку траен налог (со или без лимит) обезбедува повеќе поволности:

 • Го штедите вашето време избегнувајќи го чекањето на шалтерите;
 • Сметките ќе бидат платени автоматски и крајните рокови за плаќање нема да бидат пропуштени;
 • Не плаќате провизија и ви помага да управувате со своите финансии;
 • Имате контрола врз плаќањата (максимален износ и точен рок на плаќање).

Како до траен налог?

Согласност за плаќање со траен налог можете да дадете едноставно со потпишување на формуларот за траен налог во сите продажни места на Македонски Телеком или во филијалите на:

 • Стопанска банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје;
 • НЛБ Тутунска банка АД Скопје (само во банката);
 • Прокредит банка АД Скопје;
 • Халкбанк АД Скопје;
 • Уни банка АД Скопје;
 • Охридска банка АД Охрид;
 • Шпаркасе банка Скопје;
 • со Diners картичките.

Плаќање преку банкомат и дигитални киосци

Услугата е достапна 24 часа на сите банкомати на Стопанска банка и НЛБ Тутунска банка насекаде низ Македонија. Преку најраспространетата мрежа на банкомати со платежните картички VISA и MasterCard издадени од овие банки, имате можност да ги платите сметките без провизија и дополнителни трошоци.

Плаќањето сметка преку банкомат се врши во неколку лесни чекори. Следете ги инструкциите на екранот:

 • Изберете го менито за дополнителни услуги во делот за плаќање сметки;
 • Изберете го соодветното мени за сметки од Македонски Телеком за мобилни и фиксни разговори, интернет и ТВ;
 • Внесете го бројот на фактурата и плаќањето е завршено;
 • Уплатите во Банката се реализираат следниот работен ден, а во компанијата во која плаќате најрано еден работен ден потоа.

Плаќањето сметки преку интернет и банкомат е овозможено само за постпејд сметките на приватните корисници на фиксни, мобилни и интегрирани услуги на Македонски Телеком.

Вашите сметки можете да ги плаќате и на дигиталните киосци на Комерцијална Банка без провизија, со картичка од која било банка. Извршете го плаќањето на сметките на едноставен и сигурен начин, водени од апликацијата што ќе ви се прикаже на екранот. Се што е потребно е да го скенирате бар кодот или рачно да го внесете бројот на фактура/сметка.

Плаќање во Телеком продавниците и Т-Партнерите

Во Телеком продавниците, доколку одберете да не ги користите терминалите за самоуслужување, можете да платите во готово (или со платежна картичка од брендовите VISA, MasterCard и DINERS) кај нашите вработени. Надоместот за оваа услуга од 15 денари по сметка (со вклучен ДДВ), ќе ви биде пресметан во следната месечна сметка. Истиот надомест се пресметува и при наплата на сметка во продажните места на Т-Партнерите.

Mакедонски Телеком исто така ви нуди можност и за плаќање на повеќе рати.

Плаќање во деловните банки

Во сите експозитури на деловните банки и во експозитурите на Пошта на Северна Македонија, можете да платите во готово, при што се наплаќа провизија на извршената услуга во согласност со тарифата на банката.

Десктоп верзија