SHNDËRRONI FATURËN NË SMARTFON TË RI

AKTIVIZONI Е-FATURA
DHE LUANI PËR HUAWEI

ME Е-FATURË DERI TE SHPËRBLIME TË VLEFSHME!

Tash çdo përdorues në postpejd, gjatë periudhës prej 1.5.2019 deri më 30.6.2019, ka mundësi të fitojë smartfon të ri Huawei! Nëse edhe më tej nuk jeni përdorues i e-fatura, tash është koha e duhur që ta zëvendësoni faturën me letër në e-faturë, me çrast menjëherë hyni në lojën e madhe shpërblyese!
Por, nëse i shfrytëzoni beneficionet e e-fatura, tashmë jeni në lojë dhe mund ta dyfishoni mundësinë për fitim. Paguani faturën onlajn dhe me të hyni në shortin e njëjtë, për herë të dytë!

RREGULLAT E LOJËS FITUESIT

LOJË SHPËRBLYESE
NË DY CIKLE FITUESE

01.05.2019 - 31.05.2019

01.06.2019 - 30.06.2019

НАГРАДИ

MERR PJESË NË LOJËN SHPËRBLYESE!

Aktivizoni e-Fatura Paguani onlajn
Verzioni desktop