{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

STOCK EXCHANGE NEWS

Makedonski Telekom AD Skopje

Annual report

Annual report 2020

Contact

Corporate Finance Department

E-mail:IR@telekom.mk

Address:
Kej 13 Noemvri No. 6, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

Këshilli i drejtorëve të Telekomit të Maqedonisë SHA – Shkup solli vendim të ri deri tek Kuvendi për pagesën e dividendës për vitin 2007