Опис

OliveBox е web апликација што им помага на малите компании полесно да ги извршуваат своите секојдневни активности.

Се состои од 4 главни модули:

  • Директен Маркетинг
  • Фактурирање
  • Резервација
  • Закажување

За да добиете 30 дена бесплатно користење на сите 4 модули на OliveBox, појдете на линкот: https://olivebox.telekom.mk/. По промотивниот период, можете да го одберете модулот што ви одговара најмногу.

МОДУЛ 1

Директен маркетинг

Со овој модул можете да креирате сопствени маркетинг кампањи, со испраќање известувања и пораки на однапред изготвена листа од клиенти преку SMS или email.

Функционалностите како неограничен број на контакти, закажување време за испраќање на промотивните пораки, локација на примателите и статистичка анализа се дополнителни, и се дел од пакетот Премиум Олив Маркетинг.


Карактеристики по пакети Премиум Олив
Маркетинг
Бесплатен Олив
Маркетинг
Контакти без ограничување 250
Закажани смс пораки
Локација на приматели
Статистики

МОДУЛ 2

Фактурирање

Модулот Фактурирање овозможува финансово и магацинско работење. На лесен начин се креираат фактури, спремни за испраќање директно на е–поштата на добавувачот.


Карактеристики по пакети Екстра Вирџин
Олив Оил
Вирџин
Олив Оил
Олив Оил Бесплатен Олив
Фактура без ограничување без ограничување 100 30
Понуда без ограничување без ограничување без ограничување без ограничување
Книжно одобрение без ограничување 30
Налози за набавака без ограничување без ограничување
Фактури за набавка без ограничување без ограничување
Трошоци без ограничување без ограничување 100 30
Партнер без ограничување без ограничување без ограничување без ограничување
Услуга-Производ без ограничување без ограничување без ограничување без ограничување
Факс
Опомена без ограничување без ограничување
Повторлива фактура без ограничување 10 фактури 2 фактури
Шаблон за документ без ограничување без ограничување
Корисници без ограничување 4 2 1
Складирање 4GB 2GB 500MB 200MB
Смс аларми без ограничување без ограничување
Е-пошта аларми без ограничување без ограничување без ограничување без ограничување

МОДУЛ 3

Резервација

Погоден за мали хотели, модулот “Резервација” е систем за резервирање на апартмани и соби со опција за издавање фактура по резервацијата. Резервирањето се врши лесно преку визуелен “drag&drop” интерфејс.


Карактеристики по пакети Премиум Олив
Резервации
Бесплатен Олив
Резервации
Објекти без ограничување 1
Единици без ограничување 3
Извештаи

МОДУЛ 4

Закажување

Визулен приказ на вашето време во неделен и дневен календар со опција за додавање на состаноци на календарот.


Карактеристики по пакети Премиум Олив
Закажување
Бесплатен Олив
Закажување
Календари без ограничување 2

Цени со ДДВ

МОДУЛ 1

Директен маркетинг

Услугата се наплатува еднократно преку Телеком сметката (припејд или постпејд).

По наплатата, корисникот добива кредити, кои ги троши при испраќање на SMS или е-пошта до посакуваните клиенти.


Продажна цена на кредити
Пакет Цена со ДДВ
1000 кредити 726 ден.
1500 кредити 1092 ден.
3000 кредити 2177 ден.
5000 кредити 3629 ден.
Кредити за услуга
Услуга Кредити
Национални SMS 5
Интернацонални SMS Од 3 до 9 (во зависност од државата)
E-mail 1

Доколку го активирате пакетот Премиум Олив Маркетинг, цената се наплатува на месечно ниво:


Премиум Олив
Маркетинг
Бесплатен Олив
Маркетинг
767 ден. / месечно 0 ден. / месечно

Цената е со вклучен ДДВ. Наплатата за користење на услугата се врши на месечно ниво преку Телеком постпејд или припејд сметка.

МОДУЛ 2

Фактурирање


Екстра Вирџин
Олив Оил
Вирџин
Олив Оил
Олив Оил Бесплатен Олив
2950 ден. / месечно 1475 ден. / месечно 767 ден. / месечно 0 ден. / месечно

Цените се со вклучен ДДВ. Наплатата за користење на услугата се врши на месечно ниво преку Телеком постпејд или припејд сметка.

МОДУЛ 3

Резервација


Премиум Олив
Резервации
Бесплатен Олив
Резервации
767 ден. / месечно 0 ден. / месечно

Цената е со вклучен ДДВ. Наплатата за користење на услугата се врши на месечно ниво преку Телеком постпејд или припејд сметка.

МОДУЛ 4

Закажување


Премиум Олив
Закажување
Бесплатен Олив
Закажување
767 ден. / месечно 0 ден. / месечно

Цената е со вклучен ДДВ. Наплатата за користење на услугата се врши на месечно ниво преку Телеком постпејд или припејд сметка.

Десктоп верзија