Отфрлање анонимни повици

Месечно
23,60 ден.
Цената е со вклучен ДДВ.

Опис

Услуга обезбедува можност повиците кои пристигаат на Вашиот телефонски број, а не се идентификуваат, да ги отфрлите, односно телефонот при овие повици воопшто да не ѕвони.

Отфрлените, анонимни повици се оние кои на екранот се појавуваат од ‘‘ Непознат број‘‘. Корисникот кој повикува ќе добие сигнал како кога линијата е зафатена.

Услугата по потреба може да ја активирате или деактивирате со внесување на соодветен код:

Активирање: *98#   
Деактивирање: #98#

Откако ќе го внесете соодветниот код, се активира говорна порака или тон на потврда дека услугата е активирана или деактивирана.

Цени

Услугата чини 23,60 денари/месечно, без разлика колку пати услугата е активирана во текот на месецот.