Më në fund i lumtur kur përdorni pajisjet tuaja të reja!

MOS U BRENGOSNI
ME RASTIN E PËRDORIMIT TË SMARTFONIT TUAJ TË RI

Zgjidhni smartfonin tuaj të ri dhe kënaquni duke përdorur pa u shqetësuar se mund t’i ndodhë ndonjë gjë.

Sigurimi lidhet sipas Kushtet e përgjithshme për sigurimin e pasurisë dhe Kushtet shtesë të sigurimit për pajisjet elektronike të Sigurimit Eurolink

Ofertë e rregullt për sigurimin e pajisjeve

S M L XL
Kompenzim mujor për 24 muaj 49 den. 99 den. 199 den. 299 den.
Kohëzgjatja 24 muaj 24 muaj 24 muaj 24 muaj
Shuma e sigurimit deri 15.375 den. deri 24.600 den. deri 43.050 den. deri 73.800 den.
Verzioni desktop