Pako të pavarura MaxADSL

MaxADSL Basic i pavarur

699
DENARË MUAJ
*

Vlen për kontratë në 2 vite

porosit

më shumë

30 GB

Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë prej 30 GB (download + upload), shpejtësia e qasjes reduktohet në 256Kbps/256Kbps.


Internet trafik i përfshirë mujor (D+U)
deri 4 Mbps/768 Kbps

Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.


Shpejtësia e qasjes (D/U)

 

IP adresë dinamike

Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless)

Pajisjet janë pronë e Makedonski Telekom.

MaxADSL Start i pavarur

1.099
DENARË MUAJ
*

Vlen për kontratë në 2 vite

porosit

më shumë

Pakufizuar

Për internet trafik të pakufizuar vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 300 GB në muaj. Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, shpejtësia reduktohet në 768Кbps/768Кbps.


Trafik i përfshirë (D+U)
deri 20 Mbps / 5 Mbps

Nëse nuk ka mundësi teknike për shpejtësi më të madhe, Telekomi do të sigurojë deri në 10 Mbps / 1 Mbps. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.


Shpejtësia e qasjes (D/U)

 

IP adresë dinamike

Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless)

Pajisjet janë pronë e Makedonski Telekom.

MaxADSL Comfort i pavarur

1.899
DENARË MUAJ
*

Vlen për kontratë në 2 vite

porosit

më shumë

Pakufizuar

Për internet trafik të pakufizuar vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 300 GB në muaj. Pas tejkalimit të internet trafikut të përfshirë, shpejtësia reduktohet në 768Кbps/768Кbps.


Trafik i përfshirë (D+U)
deri 30 Mbps / 5 Mbps

Nëse nuk ka mundësi teknike për shpejtësi më të madhe, Telekomi do të sigurojë deri në 15 Mbps / 1 Mbps. Shpejtësia e qasjes të internet shërbimit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e veb faqes që dëshirojmë të hapim, rëndesa e internet rrjetit global, konfigurimi i kompjutorit të përdoruesit dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar në pako, Makedonski Telekom AD Skopje obligohet të shpërndajë shpejtësinë më të lartë të mundur.


Shpejtësia e qasjes
(D/U)
3 GB

Pas tejkalimit të internet trafikut mobil të përfshirë në pako, shpejtësia reduktohet deri 64 Kbps/64 Kbps, kurse trafiku shtesë nuk faturohet.


Mobile Surf Comfort pako Internet mobil në Maqedoni (D+U)

IP adresë dinamike

Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless)

Pajisjet janë pronë e Makedonski Telekom.