Pensionist

Me tarifën Pensionist me parapagesë mujore prej vetëm 236 denarë përfitoni:

  • Minuta të pakufizuara për biseda drejt të gjithë shfrytëzuesve të tarifës Pensionist
  • Minuta të përfshirë drejt të gjithë rrjetave tjera të vendit
  • SMS porosi të përfshirë drejt të gjithë rrjetave tjera të vendit
  • Zgjedhje të madhe të celularëve me super çmime në Besnik 24
  • Poena në Klubi Im – programi më i madh për besnikëri.
Pensionist
Parapagesa mujore 236 den.
Minuta të përfshirë drejt të gjithë shfrytëzuesve të tarifës Pensionist Pakufizuar
Minuta të përfshirë drejt të gjithë rrjetave të vendit 200 min.
SMS porosi të përfshirë drejt të gjithë rrjetave të vendit 50 porosi

Për mbrojtje prej shpenzimeve të mëdha, shërbimi ndalesë për përdorimin e internetit celular është aktivizuar në modelin tarifor Pensionisti.
Nëse dëshironi të shfrytëzoni internet në celular, paraqituni në automatin zanor falas 144 133 dhe deaktivizojeni shërbimin.

Telefona në tarifën Pensionist

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë
Çmimi për minutë drejt të gjithë rrjetave të vendit. 5,9 den.
Çmimi i internetit për 1 MB. 15 den.
Çmimi për SMS porosi 5,9 den.
Çmimi për MMS drejt rrjetave të vendit 17,7 den.
Çmimi për MMS drejt zonave ndërkombëtare 41,3 den.

* Intervali i tarifimit të bisedave është në minutë.

Si të bëheni shfrytëzues i tarifës Pensionist

Që të shfrytëzoni tarifën Pensionist, duhet që vetëm të shkoni deri te shitorja më e afërt e Telekom-it dhe të paraqisni çekun pensional. Një pensionist mund të nënshkruaj vetëm një postpejd kontratë në këtë model tarifor.

pageArea reserved, leave empty!!!