GJITHMONË TË LIDHUR NË INTERNET

Me tarifën Pensionisti surfoni pa brenga dhe shpërndani në smartfonin tuaj të ri pa u shqetësuar për shpenzime shtesë nga interneti!

  • 1GB internet celular
  • Minuta të pakufizuara për biseda me të gjithë përdoruesit e tarifës Pensionist
  • 200 minuta të përfshira për biseda ndaj të gjitha rrjeteve vendore
  • 200 SMS mesazhe të përfshira ndaj të gjitha rrjeteve vendore
  • Përzgjedhje të madhe të telefonave me super çmime në Besnik 24

Një shtesë prej 500 MB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën e vlefshme të çmimeve.


Në qoftë se e harxhoni internetin celular të përfshirë në tarifë, nuk do të gjeneroni shpenzime shtesë, derisa nuk aktivizoni paketë interneti shtesë me validitet prej 30 ditësh!AKTIVIZOJENI TARIFËN PENSIONISTI DHE BLINI SMARTFONIN TUAJ TË RI ME ÇMIM PROMOCIONAL

TCL 20L

960
den. x12 këste

XIAOMI REDMI 9AТ

434
den. x12 këste

MOTOROLA MOTO E40

698
den. x12 këste

Informacion shtesë për modelin tarifor Pensionist:

  • Interneti i përfshirë celular prej 1 GB është në dispozicion duke përdorur shërbimin е-fatura. Në të kundërtën, përdoruesit kanë në dispozicion 500 MB internet celular në muaj;
  • Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, shërbimi ndërpritet dhe përdoruesi nuk do të mund të përdorë internet celular, derisa nuk aktivizon një pako shtesë interneti ;
  • Çmimi për minutë bisede dhe për mesazhin SMS pas tejkalimit të atyre të përfshirë – 5,9 denarë;
  • Intervali i tarifimit të bisedave është në minutë.
  • Për të përdorur tarifën e Pensionistit, duhet të shkoni vetëm në dyqanin më të afërt të Telekom dhe të paraqisni një çek pensioni. Një pensionist mund të lidhë vetëm një kontratë postpejd në këtë model tarifor.
Verzioni desktop