Посебни услуги

Преносливост на број

Обезбедување на право да го задржите постојниот број при промена на оператор, во исто нумерациско подрачје.

повеќе

Географска преносливост

Обезбедување на можност да го задржите постојниот број при промена на локација во рамките на исто нумерациско подрачје.

Повеќе

Исклучување

Ако телефонската линија е во прекин или сакате да ја ставите во мирување, проверете кои се следните чекори.

Повеќе

Преселба

Што треба да направите доколку сакате да преселите телефонска линија!

повеќе

pageArea reserved, leave empty!!!