3x povekje internet

Kontrolloni çka përfshijnë paketat Essential/Standard/Professional

MAGENTA 1 BUSINESS

NEVOJAT TUAJA AFARISTE, PRIORITETI YNË

Kombinoni shërbimet fikse, mobile dhe të internetit që ju duhen dhe kurseni deri në 20% nga parapagesa e përgjithshme mujore duke nënshkruar
kontratë për 24 muaj.

SHËRBIME MOBILE

Rritje të shpejtësisë së super internetit 4G dhe biseda të pakufizuara me Magenta 1 Business.


S

399
DENARË NË MUAJ PA TVSH
319
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 377 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera të vendit

5,4 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

500 MB 1 GB
4G internet

M

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

4,9 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

5 GB 10 GB
4G internet

L

1.199
DENARË NË MUAJ PA TVSH
959
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.132 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

10 GB 20 GB
4G internet

Abonentët që do ta ripërtrijnë ose do të nënshkruajnë kontratë të re fitojnë numër shtesë minutash drejt rrjetave ndërkombëtare në pakon L, të cilat mund t'i shfrytëzojnë gjatë muajit prill dhe maj 2020.

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar linjash celulare.

Oferta vlen për abonentët e rinj dhe ata ekzistues që do të nënshkruajnë kontratë për 24 muaj. Çmimet janë pa TVSH. Roamingu i përfshirë në internet është në dispozicion në më tepër se 44 shtete dhe 80 operatorë në Evropë dhe në botë, në të njëjtat shtete dhe operatorë që janë të përfshirë në pakot Business Travel & Surf. Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë në roaming, për shkak të kontrollit të shpenzimeve, qasja në shërbime do të pamundësohet. Për të shfrytëzuar më tej internetin në roaming, duhet të aktivizoni një prej pakove Business Travel & Surf.

SHËRBIME FIKSE

Biseda të pakufizuara dhe minuta të përfshirë për biseda drejt rrjetave ndërkombëtare

S

499
DENARË NË MUAJ PA TVSH
399
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 471 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera mobile. 1 denar minuta për biseda drejt rrjetave të tjera fikse

M

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

100 minuta
drejt rrjetave ndërkombëtare

L

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

200 minuta
drejt rrjetave ndërkombëtare

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar të linjave fikse.
Në çdo linjë mund të shtoni numër të dytë me çmim prej 200 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 236 denarë.

INTERNET DHE SHËRBIME CLOUD


S

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

1 TB internet
Deri 30 Mbps /5 Mbps

*

Nëse nuk eksziston mundësi teknike në lokacionin e zgjedhur, në seksionin Internet dhe Shërbime Cloud, operatori do të dorëzojë shpejtësi deri në 10/1 Mbps për Magenta 1 Business S

1 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

M

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 60 Mbps /5 Mbps

*

Nëse nuk eksziston mundësi teknike në lokacionin e zgjedhur, në seksionin Internet dhe Shërbime Cloud, operatori do të dorëzojë shpejtësi deri në 20/1 Mbps për Magenta 1 Business M

3 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

L

1.599
DENARË NË MUAJ PA TVSH
1.279
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.510 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 200Mbps/200Mbps

6 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

Zgjidhni internetin më të shpejtë për zyrën tuaj dhe përfitoni mbrojtje të liçencuar për kompjuterin tuaj dhe domen falas me emrin e ndërmarrjes suaj.
IP adresa statike është në dispozicion për internet dhe shërbimet Cloud S dhe M me çmim prej 300 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 354 denarë.

Verzioni desktop