MAGENTA 1 BUSINESS

NEVOJAT TUAJA AFARISTE, PRIORITETI YNË

Kombinoni shërbimet fikse, mobile dhe të internetit që ju duhen dhe kurseni deri në 20% nga parapagesa e përgjithshme mujore duke nënshkruar
kontratë për 24 muaj.

SHËRBIME MOBILE

Rritje të shpejtësisë së super internetit 4G dhe biseda të pakufizuara me Magenta 1 Business.


S

399
DENARË NË MUAJ PA TVSH
319
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 377 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera të vendit

5,4 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

500 MB
4G internet

M

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

4,9 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

5 GB
4G internet

L

1.199
DENARË NË MUAJ PA TVSH
959
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.132 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

10 GB
4G internet

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar të linjave celulare.

Oferta vlen për periudhë të kufizuar kohore dhe vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues që do të nënshkruajnë kontratë në 24 muaj.

Çmimet janë pa TVSH. Interneti i përfshirë në roaming është në dispozicion në më tepër se 44 shtete dhe 80 operatorë në Evropë dhe nëpër botë, në shtetet dhe operatorët e njëjtë që janë të përfshirë në pakot Business Travel & Surf.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë në roaming, për shkak të kontrollit të shpenzimeve, qasja në shërbime do të pamundësohet. Për shfrytëzimin e mëtejmë të internetit në roaming, duhet të aktivizoni një prej pakove Travel & Surf.

SHËRBIME FIKSE

Biseda të pakufizuara dhe minuta të përfshirë për biseda drejt rrjetave ndërkombëtare

S

499
DENARË NË MUAJ PA TVSH
399
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 471 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera mobile. 1 denar minuta për biseda drejt rrjetave të tjera fikse

M

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

L

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

100 minuta
drejt rrjetave ndërkombëtare

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar të linjave fikse.
Në çdo linjë mund të shtoni numër të dytë me çmim prej 200 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 236 denarë.

INTERNET DHE SHËRBIME CLOUD


S

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

500 GB internet
Deri 10 Mbps/1 Mbps

1 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

M

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 20Mbps/1Mbps

3 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

L

1.599
DENARË NË MUAJ PA TVSH
1.279
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.510 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 200Mbps/200Mbps

6 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

Zgjidhni internetin më të shpejtë për zyrën tuaj dhe përfitoni mbrojtje të liçencuar për kompjuterin tuaj dhe domen falas me emrin e ndërmarrjes suaj.
IP adresa statike është në dispozicion për internet dhe shërbimet Cloud S dhe M me çmim prej 300 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 354 denarë.

OFFICE 365 – ZYRA JUAJ GJITHMONË ME JU

Zgjidhni licencën Office 365 që më së shumti ju përshtatet dhe posedoni të gjitha veglat e njohura Office, nga cilado pajisje, në çdo kohë.

Office 365 Business Essentials

249
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Shërbime:

Exchange Online, e-postë afariste e sinkronizuar me të gjitha pajisjet

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

SharePoint, internet portal për punë të përbashkët

Microsoft Тeаms, vegël për lidhjen e të punësuarëve në ekip

Skype for Business, vegël për ueb komunikim

Yammer, rrjet social për komunikim në ndërmarrje.

Office 365 Business

399
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Office aplikacione për desktop/
tablet/aparate mobile:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook;
 • OneNote;
 • Publisher;
 • Access.

Shërbime:

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

Office 365 Business Premium

599
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Office aplikacione për desktop/
tablet/aparate mobile:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook;
 • OneNote;
 • Publisher;
 • Access.

Shërbime:

Exchange Online, e-postë afariste e sinkronizuar me të gjitha pajisjet

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

SharePoint, internet portal për punë të përbashkët

Microsoft Тeаms, vegël për lidhjen e të punësuarëve në ekip

Skype for Business, vegël për ueb komunikim

Yammer, rrjet social për komunikim në ndërmarrje.

Për më tepër informacione na vizitoni në http://ict.telekom.stage/office-365.nspx

pageArea reserved, leave empty!!!