MAGENTA 1 BUSINESS

NEVOJAT TUAJA AFARISTE, PRIORITETI YNË

Kombinoni shërbimet fikse, mobile dhe të internetit që ju duhen dhe kurseni deri në 20% nga parapagesa e përgjithshme mujore duke nënshkruar
kontratë për 24 muaj.

SHËRBIME MOBILE

Biseda të pakufizuara dhe 4G internet super të shpejtë.


S

399
DENARËNË MUAJ PA TVSH
319
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 377 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera të vendit

5,4 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

300 MB
4G internet

M

699
DENARËNË MUAJ PA TVSH
559
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

4,9 denarë
për SMS porosi
drejt të gjitha rrjetave të vendit

2 GB
4G internet

L

1.199
DENARËNË MUAJ PA TVSH
959
DENARËNË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.132 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

5 GB
4G internet

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar të linjave mobile.
Numri minimal për të krijuar pakon është 2 linja mobile.

Oferta vlen për shfrytëzuesit që do të nënshkruajnë kontratë të re ose që do të ripërtrijnë kontratën për dy vite.

SHËRBIME FIKSE

Biseda të pakufizuara dhe minuta të përfshirë për biseda drejt rrjetave ndërkombëtare

S

499
DENARË NË MUAJ PA TVSH
399
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 471 denarë

Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekom-it

5,4 denarë/minuta për biseda drejt rrjetave të tjera mobile. 1 denar minuta për biseda drejt rrjetave të tjera fikse

M

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

L

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave të vendit

100 minuta
drejt rrjetave ndërkombëtare

Pakoja juaj Magenta 1 Business mund të përmbajë numër të pakufizuar të linjave fikse.
Numri minimal për të krijuar pakon është një linjë fikse.
Në çdo linjë mund të shtoni numër të dytë me çmim prej 200 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 236 denarë.

INTERNET DHE SHËRBIME CLOUD


S

699
DENARË NË MUAJ PA TVSH
559
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 660 denarë

500 GB internet
Deri 10 Mbps/1 Mbps

1 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

M

999
DENARË NË MUAJ PA TVSH
799
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 943 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 20Mbps/1Mbps

3 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

L

1.599
DENARË NË MUAJ PA TVSH
1.279
DENARË NË MUAJ PA TVSH
*

Çmimi mujor me zbritje të përllogaritur dhe me TVSH të përfshirë është 1.510 denarë

Internet i pakufizuar
Deri 100Mbps/100Mbps

6 x Kasperski Internet Security

1 GB Veb hosting dhe
10 e-adresa

Zgjidhni internetin më të shpejtë për zyrën tuaj dhe përfitoni mbrojtje të liçencuar për kompjuterin tuaj dhe domen falas me emrin e ndërmarrjes suaj.
IP adresa statike është në dispozicion për internet dhe shërbimet Cloud S dhe M me çmim prej 300 denarë në muaj pa TVSH. Çmimi mujor me TVSH është 354 denarë.

Office 365 Business Essentials

249
DENARË NË MUAJ
199
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Shërbime:

Exchange Online, e-postë afariste e sinkronizuar me të gjitha pajisjet

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

SharePoint, internet portal për punë të përbashkët

Microsoft Тeаms, vegël për lidhjen e të punësuarëve në ekip

Skype for Business, vegël për ueb komunikim

Yammer, rrjet social për komunikim në ndërmarrje.

Office 365 Business

399
DENARË NË MUAJ
319
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Office aplikacione për desktop/
tablet/aparate mobile:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook;
 • OneNote;
 • Publisher;
 • Access.

Shërbime:

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

Office 365 Business Premium

599
DENARË NË MUAJ
479
DENARË NË MUAJ

Office versioni onlajn:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook.

Office aplikacione për desktop/
tablet/aparate mobile:

 • Word;
 • Excel;
 • PowerPoint;
 • Outlook;
 • OneNote;
 • Publisher;
 • Access.

Shërbime:

Exchange Online, e-postë afariste e sinkronizuar me të gjitha pajisjet

One Drive for Business, 1 onlajn TV hapësirë për ruajtje, redaktim dhe bashkëndarje të dokumenteve

SharePoint, internet portal për punë të përbashkët

Microsoft Тeаms, vegël për lidhjen e të punësuarëve në ekip

Skype for Business, vegël për ueb komunikim

Yammer, rrjet social për komunikim në ndërmarrje.

Për më tepër informacione na vizitoni në http://ict.telekom.stage/office-365.nspx

pageArea reserved, leave empty!!!