Shteti i preferuar

  • Deri 40% zbritje të thirrjeve ndërkombëtare
  • Zgjidhni një ose më shumë shtete të preferuara dhe bisedoni më lirë.

Me modelin tarifor Shteti i preferuar mund të bisedoni me zbritje prej 40%, me shumë shtete jashtë vendit. Numri i shteteve që mund të zgjidhni është i pakufizuar. Zbritja vlen për thirrjet drejt rrjetave fikse dhe mobile në shtetin e zgjedhur. Kompenzimi mujor ka të bëjë për çdo shtet në veçanti.

  • 20% zbritje drejt: Shqipërisë, Belgjikës, Bjellorusisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Bullgarisë, Greqisë, Monakos, Zelandës së Re, Polonisë, Sllovenisë, Serbisë, Turqisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe të tjera
  • 30% zbritje drejt: Australisë, Austrisë, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Danimarkës, Estonisë, Qipros, Letonisë, Lituanisë, Lluksemburgut, Maltës, Portugalisë, Sllovakisë, Çekisë, Rumanisë, Rusisë, Ukrainës, Hungarisë, Finlandës, Francës, Holandës, Zvicrrës, Suedisë, Spanjës dhe të tjera
  • 40% zbritje drejt: Kinës dhe SHBA-ve

Modelin tarifor mund të aktivizoni në shitoret e Telekomit, ose nëpërmjet Kontakt qendrës në numrin e telefonit 122.

Verzioni desktop