Gjatë festave, plotësoni të gjitha dëshirat!

PROMOCION: Edhe më tepër internet dhe sigurim të përfshirë për smartfonin tuaj të ri.


Biseda të pakufizuara
në rrjetin e Telekomit
100 MINUTA
BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt rrjetave të tjera vendore
SMS porosi të pakufizuara
në rrjetin e Telekomit
500 MB 1 GB
internet super të shpejtë

Interneti promocional vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues në Magenta 1 që do të nënshkruajnë kontratë besnikërie gjatë periudhës promocionale dhe është në dispozicion 24 muaj pas aktivizimit.

599
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
549
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
479
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart S

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore
10 GB 20 GB
internet super të shpejtë

Interneti promocional vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues në Magenta 1 që do të nënshkruajnë kontratë besnikërie gjatë periudhës promocionale dhe është në dispozicion 24 muaj pas aktivizimit.

999
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
899
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
799
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart M

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

100 MINUTA
drejt rrjetave ndërkombëtare
SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore
20 GB 30 GB
internet super të shpejtë

Interneti promocional vlen për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues në Magenta 1 që do të nënshkruajnë kontratë besnikërie gjatë periudhës promocionale dhe është në dispozicion 24 muaj pas aktivizimit.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

Smart

E përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit me anë të thirrjes në 149778

1.499
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
1.299
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
1.349
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
1.199
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart L

ZGJIDHNI
#COOL SIM KARTELË

Informacione plotësuese për tarifat Smart

 • Interneti promocional është në dispozicion për të gjithë abonentët e rinj dhe ata ekzistues që do të nënshkruajnë/rinovojnë kontratë besnikërie në modelet tarifore Smart тарифните gjatë periudhës promocionale.
 • Modelet tarifore janë në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit e ri dhe ata ekzistues në postpejd.
 • Intervali i tarifimit të bisedave është në minutë, kurse i internetit në 10 KB.
 • Minutat drejt zonave ndërkombëtare vlejnë për zonat Evropës dhe Botë.
 • Çmimi i SMS porosive drejt rrjetave vendore dhe ndërkombëtare pas tejkalimit të porosive të përfshira është 5,9 denarë.
 • Çmimi i MMS drejt rrjetave vendore është 17,7 denarë, ndërsa drejt rrjetave ndërkombëtare është 41,3 denarë.
 • Për SMS porositë e përfshira vlen Politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) – 10.000 SMS porosi.
 • Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë në modelet tarifore, shfrytëzuesi mund të vauhdojë me lundrimin nëqoftëse aktivizon një nga internet pakot shtesë.
 • Me modelet tarifore Smart, internet trafiku i përfshirë mund të shfrytëzohet edhe në aparat tjetër. Më tepër informacione për shërbimin Bashkëndaj internet KËTU.
 • Gjatë ndryshimit të modelit tarifor ose shfrytëzimit të promocionit për internet në të njejtin model tarifor, internet trafiku risetohet dhe shfrytëzuesit i shpërndahet sasi e re e internetit, varësisht nga zgjedhja e tij.
 • Zgjedhje e madhe e celularëve me çmime të shkëlqyeshme në Besnik 24 ose Buxhet familjar.
 • Opsioni Familja në Smart - 20% zbritje të parapagesës në kombinim prej 3 -5 linjave Smart në një faturë;
 • SMART DUO Opsion në Smart - 10% zbritje të parapagesës me kombinim të 2 linjave Smart në një faturë.
 • Për të shtuar një linjë në një nga modelet tarifore COOL, konsumatori duhet të ketë të paktën 2 linja celulare në Smart S, M ose L.
 • Nga 1 nëntor 2018, promocionalisht, të gjithë shfrytëzuesit me shërbim shtesë në Smart dhe Telekom SafeNet , që mundëson siguri gjatë lundrimit në rrjetin celular të Telekomit. Telekom SafeNet aktivizohet automatikisht te të gjitha linjat e reja celulare, me periudhë falas prej 4 javëve.
  Pas përfundimit të periudhës falas, shërbimi faturohet 29 denarë në muaj, me çrast shfrytëzuesi njoftohet me anë të SMS porosisë.
pageArea reserved, leave empty!!!