Me opsionin #RriNëShtëpi fitoni edhe më shumë internet, e-faturë dhe përparësi shtesë sipas zgjedhjes suaj, pa kompensim shtesë.
Aktivizoni përmes aplikacionit Тelekom MK.

Me #RriNёShtёpi opcioni
Pa #RriNёShtёpi opcioni
BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
1,5 GB
internet super të shpejtë
599
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
549
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
479
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart S

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore
15 GB
internet super të shpejtë
999
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
899
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
799
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart M

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

100 MINUTA
drejt rrjetave ndërkombëtare

Minutat drejt rrjetave ndërkombëtare vlejnë për zonat e Evropës dhe Botë. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore
25 GB
internet super të shpejtë
MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

Option

E përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit me anë të thirrjes në 149778

1.499
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
1.299
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
1.349
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
1.199
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart L
pageArea reserved, leave empty!!!