SMART POSTPEJD
BISEDA TË PAKUFIZUARA DHE INTERNET CELULAR SUPER TË SHPEJTË


Biseda të pakufizuara
dhe SMS porosi
në rrjetin e Telekomit
300 MB
internet super të shpejtë

Internet trafiku i pashfrytëzuar bartet për muajin e ardhshëm.

599
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
549
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
479
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart S

Biseda të pakufizuara
dhe SMS porosi
drejt të gjitha rrjeteve të vendit

5 GB
internet super të shpejtë

Internet trafiku i pashfrytëzuar bartet për muajin e ardhshëm.

999
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
899
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
799
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart M

Biseda të pakufizuara
dhe SMS porosi
drejt të gjitha rrjeteve të vendit

60 MINUTA
drejt rrjetave ndërkombëtare
10 GB
internet super të shpejtë

Internet trafiku i pashfrytëzuar bartet për muajin e ardhshëm.

MaxTV GO
1.499
DENARË NË MUAJ
Besnik 12
1.299
DENARË NË MUAJ

Parapagesë preferenciale në Besnik 12 pa aparat telefonik

SMART DUO
1.349
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Opsioni Familja
1.199
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 3 - 5 linjave SMART në një faturë

Telefonë në Smart L

Oferta promocionale në Smart S është e kufizuar dhe vlen për të gjithë shfrytëzuesit e rinj dhe ata ekzistues që do të nënshkruajnë kontratë për besnikëri për modelin përkatës tarifor.

ZGJIDHNI
#COOL SIM KARTELË

Informacione plotësuese për tarifat Smart

 • Modelet tarifore janë në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit e ri dhe ata ekzistues në postpejd.
 • Intervali i tarifimit të bisedave është në minutë, kurse i internetit në 10 KB.
 • Minutat drejt zonave ndërkombëtare vlejnë për zonat 1,2,3 dhe 4.
 • Çmimi i SMS porosive drejt rrjetave vendore dhe ndërkombëtare pas tejkalimit të porosive të përfshira është 5,9 denarë.
 • Çmimi i MMS drejt rrjetave vendore është 17,7 denarë, ndërsa drejt rrjetave ndërkombëtare është 41,3 denarë.
 • Për SMS porositë e përfshira vlen Politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) – 10.000 SMS porosi.
 • Pas shfrytëzimit të internetit të përfshirë në modelet tarifore, shfrytëzuesi mund të vauhdojë me lundrimin nëqoftëse aktivizon një nga internet pakot shtesë.
 • Me modelet tarifore Smart, internet trafiku i përfshirë mund të shfrytëzohet edhe në aparat tjetër. Më tepër informacione për shërbimin Bashkëndaj internet KËTU.
 • Gjatë ndryshimit të modelit tarifor ose shfrytëzimit të promocionit për internet në të njejtin model tarifor, internet trafiku risetohet dhe shfrytëzuesit i shpërndahet sasi e re e internetit, varësisht nga zgjedhja e tij.
 • Zgjedhje e madhe e celularëve me çmime të shkëlqyeshme në Besnik 24 ose Buxhet familjar.
 • Opsioni Familja në Smart - 20% zbritje të parapagesës në kombinim prej 3 -5 linjave Smart në një faturë;
 • SMART DUO Opsion në Smart - 10% zbritje të parapagesës me kombinim të 2 linjave Smart në një faturë.
 • Nga 1 nëntor 2018, promocionalisht, të gjithë shfrytëzuesit me shërbim shtesë në Smart dhe Telekom SafeNet , që mundëson siguri gjatë lundrimit në rrjetin celular të Telekomit. Telekom SafeNet aktivizohet automatikisht te të gjitha linjat e reja celulare, me periudhë falas prej 4 javëve.
  Pas përfundimit të periudhës falas, shërbimi faturohet 29 denarë në muaj, me çrast shfrytëzuesi njoftohet me anë të SMS porosisë.
pageArea reserved, leave empty!!!