СПОДЕЛИ ИНТЕРНЕТ ПОМЕЃУ ДВА УРЕДА

Ексклузивна можност само за корисниците на Mobile и Magenta 1!

Со услугата Сподели интернет, за само 99 денари месечно, интернет сообраќајот вклучен во тарифата може истовремено да се користи и на втор уред (друг мобилен уред, таблет, лаптоп, и сл.).

Со оваа услуга коринсиците ќе можaт на втор уред да го користат и интернет сообраќајот од дополнителниот интернет пакет активиран во земјава или во роаминг.

Начин на користење на услугата

Услугата се обезбедува преку специјална СИМ картичка која може да се користи само за интернет и има забрана за сите други услуги (говор, SMS).

СИМ картичката се става во уредот на кој ќе се споделува интернет сообраќајот.

Услугата е достапна за тарифните модели Mobile / Magenta 1 S, М и L.

Интернет картичката останува активна во случај на промена на Mobile или Magenta 1 тарифниот модел. При избор на тарифа која нема можност за делење на интернетот, интернет картичката автоматски ќе се деактивира.

Посетете ја најблиската Телеком продавница, земете СИМ картичка за користење Сподели интернет и уживајте во безгрижно сурфање на два уреда истовремено!

Десктоп верзија