Сподели

  • Изненади некој твој пријател со бесплатни минути, SMS или кредит
  • Јави се на 1464 и следи го Говорниот автомат

Отсега подарувај минути, интернет или кредит на сите твои припејд пријатели.

Едноставно, сврти на 1464, следи го говорниот автомат и одбери го бројот на кој сакаш да му префрлиш 100 денари од твојот кредит, 100 МВ од твојот интернет, или 30 минути од минутите за разговори што ги имаш.

Минутите и интернетот можеш да ги споделиш откако ќе активираш некој од следниве пакети:

  • Неделен пакет за неограничени разговори во мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком, 250 MB вклучен интернет и 100 SMS во мрежата на Телеком за 119 денари;
  • Неделен пакет за неограничени разговори во мобилната и фиксната мрежа на Македонски Телеком за 99 денари;
  • Неделен интернет пакет 500 MB за 99 денари;
  • Неделен интернет пакет 1 GB за 129 денари.

Дополнително, 100 денари кредит ќе можеш да споделиш доколку имаш повеќе од 100 денари на твојата припејд сметка.

Услугата е достапна за сите припејд корисници на мобилната мрежа на Македонски Телеком.

* Споделените минути и интернет важат 3 дена, вклучувајќи го денот на споделувањето.

** Споделениот кредит важи 7 дена, вклучувајќи го денот на споделувањето, и може да се користи за разговори, SMS и интернет.

Десктоп верзија