Tarifimi

BISEDA NACIONALE

Kontrollo tarifat për biseda ndërkombëtare drejt rrjetave fikse dhe drejt rrjetit telefonik mobil.

BISEDA NDËRKOMBËTARE

Kontrollo tarifat për biseda ndërkombëtare sipas grupeve tarifore.

SISTEME MOBILE GLOBALE PËR KOMUNIKIME

Kontrollo tarifat drejt sistemeve mobile globale për komunikime, sistemi INMARSAT, sistemi IRIDIUM dhe ndërmjetësimi në trafik.

NUMRAT E VEÇANTË

Kontrollo tarifat për thirrjet drejt numrave të veçantë.

BISEDAT MOBILE

Kontrollo tarifat për thirrjet drejt rrjetave mobile.

Verzioni desktop