PËR LOJËN SHPËRBLYESE

TELEKOM MK – APLIKACION FITUES

Me lojën e re shpërblyese të Telekom, shkarkoni palikacionin Telekom MK, hyni në të dhe mund të fitoni një nga 15 smartfonët Samsung Galaxy J5 (2017). Me vetëm një hyrje në aplikacionin Telekom MK në një prej pesë cikleve të lojës shpërblyese ju më vetëm jeni në lojë. Në fund të çdo cikli shpërndajmë 3 smartfonë Samsung Galaxy J5 (2017) për tre fituesit e tërhequr në mënyrë softverike sipas zgjedhjes së rastit.

Rregullat e lojës:

  • Shkarkoni aplikacion Telekom MK për tu përfshirë në lojën shpërblyese;
  • Hyni të paktën një herë në aplikacionin „TelekomМК“ në kuadër të një cikli dhe merrni pjesë për një prej shpërblimeve në kuadër të ciklit ku keni hyrë;
  • Mund të hyni në cilindo prej pesë cikleve dhe me të bëheni një prej tre fituesve të atij cikli;
  • Tërheqja e shpërblimeve do të kryhet në 5 cikle;
  • Një përdorues mund të fitojë më së shumti një shpërblim.

Ciklet e lojës shpërblyese:

Cikli Periudha Numri i fituesve Shpërblimet
Celular
I 16.05.2018 - 15.06.2018 3 (tre) SAMSUNG GALAXY Ј5 (2017)
II 16.06.2018 - 15.07.2018 3 (tre) SAMSUNG GALAXY Ј5 (2017)
III 16.07.2018 - 15.08.2018 3 (tre) SAMSUNG GALAXY Ј5 (2017)
IV 16.08.2018 - 15.09.2018 3 (tre) SAMSUNG GALAXY Ј5 (2017)
V 16.09.2018 - 15.10.2018 3 (tre) SAMSUNG GALAXY Ј5 (2017)

Loja shpërblyese vlen për të gjithë shfrytëzuesit privatë të rinj dhe ata ekzistues në pripejd dhe postpejd dhe zgjat nga 16.5.2018 deri më 15.10.2018.*

*Shfrytëzuesi duhet të ketë të instaluar aplikacionin „Telekom MK“, ose ta instalojë gjatë kohës së lojës shpërblyese dhe të hyjë në të. Shfrytëzuesi duhet të ketë shërbim aktiv për tërë kohëzgjatjen e Lojës shpërblyese, si dhe në moemntin e marrjes së shpërblimit nga Loja shpëblyese.

Shfrytëzoni përparësitë e aplikacionit si vegël të dobishme që të kontrolloni gjithçka që ju intereson lidhur me llogarinë tuaj dhe shërbimet e disponueshme, si për shembull: sa internet mobil ju ka mbetur, ku gjendet Telekom dyqani më i afërt, si të paguani faturë për shërbime mobile ose fikse të Makedonski Telekom, si të aktivizoni pako shtesë për pripejd ose postpejd, pako për lundrim jashtë vendit dhe shumë të tjera.

Shkarkoni Telekom MK në:

MË TEPËR MBI PALIKACION TELEKOM MK
RREGULLAT ZYRTARE PËR LOJËN SHPËRBLYESE „TELEKOM MK – APLIKACION FITUES“

FITUES

Fitues të Samsung J5 (2017) – cikli i parë

Data e tërheqjes Emri dhe Mbiemri/e-mail Numri i telefonit
18.06.2018 Гафур Сабриу 0708357XX
18.06.2018 Христина Бошковска 0722255хх
18.06.2018 Мустафа Метушевски 0704612хх

Fitues të Samsung J5 (2017) – cikli i dytë

Data e tërheqjesEmri dhe Mbiemri/emailNumri i telefonit
16.07.2018 Нијас Демиралиевски 0704803xx
16.07.2018
aleksandar_dh@xxx
16.07.2018 Ѓорѓе Колев 0709503xx

Fitues të Samsung J5 (2017) – cikli i tretë

Data e tërheqjesEmri dhe Mbiemri/emailNumri i telefonit
16.08.2018 Дејан Трајковски
0712459XX
16.08.2018
Владко Шахпаски
0723078XX
16.08.2018 Исмаил Алиу
0704756XX

Fitues të Samsung J5 (2017) – cikli i katërt

Data e tërheqjesEmri dhe Mbiemri/emailNumri i telefonit
17.09.2018 Николчо Тодоровски
0713594XX
17.09.2018
Зоран Валаков
0782016XX
17.09.2018 Еќебет Сулоски
0709928XX

Fitues të Samsung J5 (2017) – cikli i pestë 

Data e tërheqjesEmri dhe Mbiemri/emailNumri i telefonit
16.10.2018 Марина Трајковска
0722439XX
16.10.2018
Горан Мишевски
0706743XX
16.10.2018 Марија Антевска
0722405XX
pageArea reserved, leave empty!!!