ME SafeNet MOBILERRJETI MË
I MIRË ËSHTË GJITHASHTU EDHE MË I SIGURTË

MË TEPËR SIGURI PËR LUNDRIM PA BRENGA NGA SMARTFONI JUAJ

Rrjeti ynë mobil është stabil dhe i sigurtë. Por, kërkimi i sigurtë në internet në masë të madhe varet nga ajo që bëni në internet me telefonin tuaj. Shkarkimi i aplikacioneve, blerja dhe pagesa e faturave onlajn sjellin rreziqe me vete të cilat jo gjithmonë mund ti vëreni.

Për këtë arsye këtu është shërbimi SafeNet MOBILE – ai automatikisht e kontrollon internet komunikacionin mobil të smartfonit tuaj dhe menjëherë ju informon për kërcënimet e mundshme.

Shërbimi SafeNet MOBILE:

Ju ofron mbrojtje nga softveri keqdashës, virusi, vjedhja e të dhënave personale (fishing) ose hakim

Nuk kërkon instalime dhe azhornime të smartfonit ose tabletit

Funksionon pa marrë parasysh llojin e aparatit celular ose sistemit operativ

LUNDRONI NË RRJETIN MË TË SIGURTË NË MAQEDONI!

Shërbimi SafeNet MOBILE, i integruar në rrjetin mobil të Telekomit, automatikisht i kontrollon veb faqet që i vizitoni dhe i bllokon kërcënimet potenciale para se ato të vijnë në kontakt me smartfonin ose tabletin tuaj.

Nëse vizitoni veb faqe të sigurtë, atëherë as nuk mund të vëreni se shërbimi SafeNet MOBILE punon në prapavijë. Në rast se ballafaqoheni me ndonjë kërcënim, do të pranoni njoftim dhe mundeni vetë të vendosni ose të vazhdoni me lundrimin.

SafeNet MOBILE është në dispozicion për të gjithë postpejd shfrytëzuesit afaristë dhe privatë të modeleve tarifore celulare, me internet të përfshirë në parapagesë. Me rastin e aktivizimit të parë, shfrytëzuesit e fitojnë falas shërbimin shtesë për periudhë prej 4 javëve.

Nga 1 nëntori 2018 si pjesë e ofertës së re speciale, shërbimi shtesë aktivizohet automatikisht te të gjithë shfrytëzuesit e rinj privatë në postpejd me internet të përfshirë në parapagesë.

Pas përfundimit të periudhës falas, shërbimi faturohet 29 denarë në muaj, me ç’rast shfrytëzuesi njoftohet me anë të SMS porosisë.

Aktivizoni shërbimin në 149 777, në Telekomi Im ose nëpërmjet operatorit me thirrje në qendrën tonë të kontaktit në 122 she shfrytëzoni falas për 4 javë.

PYETJE DHE PËRGJIGJE

SafeNet MOBILE është i integruar në rrjetin mobil dhe në përdorimin e tij nuk ndikon lloji i telefonit që keni, as edhe sistemi operativ. Pavarësisht a përdorni iPhone me iOS ose çfarëdo lloj të aparatit mobil me sistem operativ Android, gjithmonë mundeni të ballafaqoheni me veb faqe të pasigurtë. Me SafeNet MOBILE jeni gjithmonë të mbrojtur.
Po. I tërë komunikacioni juaj i të dhënave përmes rrjetit mobil të Telekomit është i mbrojtur. Do të thotë, nëse lundroni nga tableti juaj, duke shfrytëzuar internet përmes Wi-Fi hotspot nga aparati juaj mobil, shërbimi SafeNet MOBILE edhe më tej ju mbron.
Kur të vetëdijshëm do të vendosni të vazhdoni me kërkimin në veb faqe të pasigurtë, duhet të jeni të vetëdijshëm për rreziqet që i merrni. Kërcënimet mund të ndahen në këto kategori:
  • Malware (softver keqdashës) mund të infektojë aparatin mobil duke e shkarkuar nga internet fletëkërkuesi kur përdoruesi do të vizitojë veb faqe të infektuar. Softveri keqdashës mund të jetë i dizajnuar me qëllim që të inçizojë shtypjen e çdo butoni të tastaturës të aparatit mobil.
  • Spyware (softver sipinazhi) i ndjek onlajn aktivitetet e aparatit të infektuar.
  • Worm (krimb) ) e infekton aparatin me çrast internet lidhja bëhet e ngadalshme për shkak se krimbi e përdor për të gjetur aparate të tjera të mundshme ku do mundej të futet.
  • Phishing (vjedhja e të dhënave personale) paraqet përpjekje për të ardhur deri te informacione të dobishme të përdoruesit si emra përdoruesish dhe fjalëkalime, të dhëna për kartela kreditore dhe të ngjashme, për shkaqe kriminale (më shpesh për vjedhjen e të hollave). Përpjekja manifestohet përmes veb faqeve të rrejshme të cilat duken si të vërteta.
  • Botnet attacks (ботнет напади). Hakerët shpesh kontrollojnë rrjete nga aparate të infektuara kompjuterike të ashtuquajtura „zombi” ose „botnet” rrjete, të cilat përdoren për sulme të aparateve të tjera kompjuteike.
Rrjeti mobil i Telekomit edhe më tej është i sigurtë, por bëhet fjalë për atë që çka bëni në internet. Për shkak se asnjëherë nuk mundeni të jeni të sigurtë nëse vallë linku ose veb faqja janë të sigurta, shërbimi SafeNet MOBILE është këtu për t’ju dhënë mbrojtje plotësuese.
Deri më tash jo. SafeNet MOBILE funksionon vetëm nëse lundroni në rrjetin mobil të Telekomit. Me të mundeni pa brenga të lundroni kur e përdorni rrjetin tonë mobil.
Kërkimi i sigurtë në internet në masë të madhe varet nga ajo që bëni në internet por edhe nga ajo nëse përdorni lidhje të sigurtë. Wi-Fi lidhja e juaj shtëpiake do të jetë mirë e mbrojtur nëse e vendosni siç duhet. Wi-Fi lidhja publike mund të jetë e pasigurtë, sepse nuk mundeni gjithmonë të dini nëse lidhja është e sigurtë dhe nëse lidheni saktë me Wi-Fi ruterin e duhur. Gjithmonë kini kujdes për këtë dhe mos e zgjidhni opsionin për lidhje standarde kudo me Wi-Fi ruterin.
Jo, SafeNet MOBILE nuk është në dispozicion lur lundroni jashtë vendit.
Saktë, shumë internet fletëkërkues si për shembull Google Chrome, veç më bllokojnë shumë veb faqe të pasigurta. Por, shërbimi SafeNet MOBILE kryen kontroll më të gjërë dhe në këtë mënyrë mund të zbulojë dhe të bllokojë numër më të madh virusesh dhe kërcënimesh të tjera onlajn.
Shërbimi SafeNet i kontrollon veb faqet ku lundroni vetëm nga aspekti i sigurisë dhe ekzistimit potencial të softverit të dëmshëm. Nëse sistemi identifikon rrezik, do të pranoni njoftim përmes fletëkërkuesit, ose me SMS porosi, por ne nuk i ruajmë këto informacione askund, as që i përdorim për asgjë tjetër.
Madje edhe kur të vetëdijshëm tentoni të lundroni vetëm në pjesën e sigurtë të internetit, gjithmonë është e mundshme që rastësisht të klikoni në ndonjë fishing link ose të ju pret ndonjë virus. Ekzistojnë shumë më tepër veb faqe të rrejshme që janë të bëra aq profesionalisht e që është tepër vështirë të dallohen nga origjinalet. Me shërbimin SafeNet MOBILE përfitoni mbrojtje të vazhdueshme dhe do të pranoni paralajmërim në kohë menjëherë pasiqë të detektohet rreziku.
Me shërbimin SafeSafeNet MOBILENet, përmes mekanizmave të sofistikuar kontrollojmë nëse ndonjë veb faqe është e shënuar në të ashtuquajturën „listë e zezë“ të veb faqeve të pasigurta. Nëse veb faqja është shënuar si e rrezikshme, atëherë e bllokojmë.