2 Max Start

  • Deri 80 TV kanale kryesore
  • Videotekë me më shumë se 100 tituj filmic dhe 600 TV tituj
  • TV-teka: program nga 3 ditët e fundit, në dispozicion pa pasur nevojë për inçizim
  • Biseda të pakufizuara falas në rrjetin e Makedonski Telekom
  • 24 orë mbështetje teknike në 122
  • Për kontratë të lidhur onlajn, dërgim falas të dokumentave dhe pajisjeve të nevojshme deri në shtëpi.
MaxTV  
TV shërbime Televizion dixhital duke përfshirë inçizimin, pauzimin, ecjen para-mbrapa
TV kanale (1) Deri 80 TV kanale
MaxTV videoteka lloji i përmbajtjes
Çmimi i filmave nga Videoteka varet nga lloji i përmbajtjes.
TV-teka вклучен
Shërbime folëse  
Biseda të përfshira në rrjetin tonë fiks Pakufizuar (2)
Pajisje  
Pajisje e integruar për qasje pa tel (wireless) вклучен
Media pranues вклучен

(1) Makedonski Telekom AD-Skopje e mban të drejtën e ndryshimit të zgjedhjeve të TV kanaleve

(2) Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom vlen politika për shfrytëzim të drejtë (fer) prej 100 orë në muaj. Pas tejkalimit të tyre, bisedat faturohen sipas çmimeve të rregullta për biseda në rrjetin e Makedonski Telekom.


Verzioni desktop