Besueshmëria KS

  • Siguri më të madhe të informacioneve
  • Reduktim të shpenzimeve
  • Kursim të kohës gjatë e-pagesave
  • Përmirësim të produktivitetit
  • Shumë e lartë e sigurimit vjetor

Përshkrimi

Besueshmëria KS është certifikatë e kualifikuar, dedikuar për aplikacione standarde, e cila mund të përdoret për:

  • E-postë të sigurt
  • enkriptim/dekriptim të fajllave
  • nënshkrim dixhital
  • E-pagesë/E-tregti

Në pako janë të përfshirë një palë çelësa. Vlefshmëria kohore e certifikatave është një vit me mundësi për ripërtrirje (maksimum 4 ripërtrirje me rradhë). Certifikata është e siguruar në shumë vjetore prej 50.000 €.

Çmimet

Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
Aktivizimi i parë 150 den.
Kompenzimi vjetor 850 den.
Revokimi 209 den.
Suspendimi 199 den.
Revokimi i suspendimit 199 den.


Kohëzgjatja e kontratës Zbritje të kompenzimit vjetor
4 vite 5%
5 vite 10%


Certifikata dixhitale për internet shfrytëzuesit e Makedonski Telekom
Kohëzgjatja e kontratës Çmimet
3 vite 2.299 den.
4 vite 2.799 den.
5 vite 2.999 den.

Çmimi i tokenit është 1.899 denarë (me TVSH).

Makedonski Telekom mundëson zbritje gjatë blerjes së numrit të caktuar të certifikatave.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop