Goce Mitevski

Shtyp

Shkarko

Goce Mitevski është Drejtor kryesor komercial për abonues afaristë të Makedonski Telekom. Goce Mitevski në këtë pozitë vjen si profesionist i vërtetë për strategji për zhvillim afarist me mbi 15 vite përvojë në sferën e telekomunikimeve, veçanërisht i fokusuar në rritjen afariste, transformimin dhe inovacionet.

Mitevski iu bashkua kompanisë në vitin 2003, ku nga fillimi punon në rrjedhat kryesore dhe projekte për vendosjen e rregullativës aktuale për treg telekomunikimesh të liberalizuar në vend. Si ekspert i dëshmuar për planifikim strategjik, Mitevski ka pjesëmarrje aktive në planifikimin e tregut, si edhe përgatitjen e strategjisë korporative të bazuar në rritje dhe epërsi konkurruese. Ka shënuar sukses të veçantë edhe në menaxhimin me inovacione si mbështetje e zhvillimit afarist.

Mitevski ka përvojë të rëndësishme në realizimin e projekteve të mëdha transformuese, në mesin e së cilave vendosjen 4G/LTE dhe vendosjen e IPTV-së në tregun e Maqedonisë në të cilat ka rol kyç prej pozitës së ekspertit strategjik.

Mitevski është jurist i diplomuar në UCM dhe ma diplomë magjistri për MBA. Gjithashtu, i ka përfunduar studimet për strategji korporative të shkollës prestigjioze INSEAD në Francë si edhe Shkollës ndërkombëtare për Marrëdhënie industriale në Itali.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk