IP Centrex
Пакети за разговори преку телефонска централа

Услугата овозможува ефикасен начин на комуникација меѓу вработените, со брзо бирање, со кратки 2-5-цифрени броеви (локали), префрлување, пренасочување, распределување на повиците и многу повеќе.

Доколу ја користите оваа услуга, не треба да купувате сопствена телефонска централа и со тоа немате трошоци за сервисирање, одржување и потрошувачка на електрична енергија. Важна предност е и можноста да ги поврзете вашите канцеларии на различни локации низ целата земја.

 • Цени без ДДВ
 • Цени со ДДВ

IP Centrex M

Пакет со вклучени 4 линии

 • Неограничени разговори кон сите мрежи

IP Centrex L

Пакет со вклучени 10 линии

 • Неограничени разговори кон сите мрежи
 • 50 минути кон меѓународни мрежи


 • Со пакетот М можат да се активираат плус до 4 дополнителни линии (локали), а со L плус до 10 ТЛ1 линии (локали).
 • Цената за дополнителна линија (локал) е 249 денари294 денари месечно за пакетот M и 199 денари235 денари за пакетот L.
 • Цената за првата инсталирана дополнителна линија на друга локација е 499 денари589 денари месечно.
Цени за разговори со странство

IP Centrex функционалности вклучени во претплатата:

 • Автоматски водич на повици (Auto-attendant service)
 • Автоматска дистрибуција на повици (Automatic call distributor)
 • Hunt групи (Hunt groups)
 • Секретарска група на менаџерот (Manager/secretary function)
 • Музика за чекање (Music on hold)
 • Идентификација на повик (CLIP)
 • Забрана за идентификација на повик (CLIR)
 • Забрана за бирање (Call barring)
 • Повратен повик (Call back)
 • Ноќно пренасочување
 • Пренасочување повик (Call forward)
 • Повторно бирање на последниот биран број (Last number redial)
 • Префрлување повик (Call transfer)
 • Повик на чекање (Call on hold)
 • Конференциска врска (Conference call)
 • Web портал за управување со услугата од страна на компанијата

Правила за користење

За неограничени разговори важи политика за фер користење од 150 часа месечно. По надминување на вклучениот сообраќај разговорите се наплаќаат по цена од 1 денар/минута1,18 денари/минута кон фиксните мрежи и 5,4 денари/минута6,37 денари/минута кон мобилните мрежи.

Вклучените разговори не ги вклучуваат повиците кон специјалните броеви 188, 142xxx, 0500xxx и др. коишто се наплаќаат по редовни цени.

pageArea reserved, leave empty!!!