Klubi Im për pajisje shtesë

Me Klubi Im keni përparësi gjatë blerjes së produktit të preferuar nga oferta për pajisje shtesë, sepse mund të paguani me poenat Tuaj.

Si ti shfrytëzoni poenat gjatë blerjes së pajisjeve shtesë?

Zgjidhni produktin që dëshironi nga oferta për pajisje shtesë dhe shfrytëzoni poenat të cilat i dispononi, respektivisht poenat që dëshironi ti shpenzoni, për pagesën e një pjese të vlerës së produktit, kurse mbetjen – me para. Gjatë blerjes së produktit, mund ti shfrytëzoni poenat e grumbulluar edhe si parapagues mobil dhe fiks të Makedonski Telekom.

Kombinimin poena dhe pagesë mund ta bëni në cilën do shitore tonën, ku edhe detajisht do të informoheni për shumën që duhet paguar, varësisht nga poenat që dëshironi ti shfrytëzoni.

Verzioni desktop