Llogaria ime

  • Gjendja momentale e llogarisë
  • Raport të detajuar të llogarive
  • Raport të llogarive


Muaj
23.60 den.
Çmimi është me TVSH.

Përshkrimi

Llogaria ime siguron pasqyrë në gjendjen momentale të llogarisë, а за корисниците преку веб raportit të llogarive dhe raportit të detajuar të llogarive. Shërbimi është në dispozicion nëpërmjet veb faqes Telekomi Im në https://moj.telekom.mk.

Llogaria ime në internet

Për qasje deri te Llogaria ime duhet që të lajmëroheni në faqen Tuaj në në Telekomi Im nëpërmjet linkut të drejtpërdrejtë https://moj.telekom.mk ose nëpërmjet kësaj faqe nga menyja kryesore.

Nëqoftëse jeni shfrytëzues i regjistruar qasuni në Telekomi Im ku të gjithë shërbimet e përfshira në pakon shtesë do ti gjeni në menynë Llogaria ime.

Nëqoftëse nuk jeni shfrytëzues i regjistruar hyni në Telekomi Im, përcillni udhëzimet për regjistrim, kurse pastaj hyni dhe shikoni shërbimet në Llogaria ime.

Aktivizoni shërbimin në shitoret e Telekomit ose lajmërohuni në Kontakt qendrën në 122.

Llogaria ime nëpërmjet telefonit

Duke u lajmëruar në numrin e telefonit 14 27 14, përcillni instrukcionet e automatit folës. Shërbimi është në dispozicion vetëm nga linja telefonike /numri i parapaguesit, dhe vetëm në kuadër të rrjetit të Makedonski Telekom. Që të mundeni të shfrytëzoni shërbimin nëpërmjet telefonit, patjetër duhet të posedoni aparat telefonik për thirrje me ton.

Shuma e përfituar mbi gjendjen momentale të llogarisë ka të bëjë me trafikun e realizuar në periudhën përkatëse, pa zbritjet e përllogaritura, TVSH dhe pa parapagesat mujore për linjën, për shërbimet shtesë etj.

Shërbimi është mundësuar në nivel të kontos, d.m.th. nëse llogaria (fatura) që pranoni përmban më shumë numra telefonik, informacionet e përfituara (të tre llojet) do të paraqesin shumë nga trafiku i realizuar për të gjithë numrat e telefonit në atë konto.

Çmimet

Llogaria ime është në dispozicion nëpërmjet:

  • Parapagesës mujore, për numër të pakufizuar të qasjeve gjatë muajit nëpërmjet internetit dhe me anë të thirrjes telefonike në numrin e telefonit 14 27 14 - 23,60 denarë /muaj
  • Thirrje aksidentale në numrin e telefonit 14 27 14, pa parapagesë për shërbimin, është në dispozicion vetëm për Llogaria ime nëpërmjet telefonit - 4,72 denarë për thirrje.
Verzioni desktop