MaxTV GO LITE ТВ канали

Македонски национални

Ред. бр. ТВ канал MaxTV GO LITE Јазик (Аудио) Превод Преглед на содржините емитувани во последните 72 часа
001МТВ 1 HD
МТВ 1 HD
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
002Сител
Сител
вклучен македонски не е вклучен вклучен
004Алфа
Алфа
вклучен македонски не е вклучен вклучен
005Телма
Телма
вклучен македонски не е вклучен вклучен
003Канал 5
Канал 5
вклучен македонски не е вклучен вклучен
008Канал 5+
Канал 5+
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
010Вести 24
Вести 24
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
0131TV
1 TV
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
011Наша ТВ
Наша ТВ
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
006Наша ТВ
ТВ НОВА
вклучен македонски не е вклучен вклучен
015ТВ Сонце
ТВ Сонце
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
020МТВ 2
МТВ 2
вклучен Јазици на етничките заедници не е вклучен не е вклучен
022Alsat M
Alsat M
вклучен албански, македонски не е вклучен вклучен
023TV Art
TV Art
вклучен албански не е вклучен не е вклучен
031МТВ 3
МТВ 3 - Собраниски
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
025Alsat M
TV Shenja
вклучен албански не е вклучен не е вклучен
021RTV 21 M
RTV 21 M
вклучен албански не е вклучен не е вклучен


Македонски регионални

Ред. бр. ТВ канал MaxTV GO LITE Јазик (Аудио) Превод Преглед на содржините емитувани во последните 72 часа
049TV Edo
TV Edo (Скопје)
вклучен македонски, босански не е вклучен не е вклучен
035ТВ Ирис
ТВ Ирис (Штип)
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
Штип, Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Чешиново - Облешево
040Визија
Визија (Прилеп)
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
Битола, Вранештица, Демир Хисар, Долнени, Другово, Зајас, Кичево, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод, Могила, Осломеј, Пласница, Прилеп, Ресен
042Koha
Koha (Тетово)
вклучен албански не е вклучен не е вклучен
Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, Теарце, Тетово
043Тера
Тера (Битола)
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
Битола, Вранештица, Демир Хисар, Долнени, Другово, Зајас, Кичево, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод, Могила, Осломеј, Пласница, Прилеп, Ресен
Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец, Сарај, Центар
062Златен канал
К3 (Куманово)
вклучен македонски не е вклучен не е вклучен
Кратово, Старо Нагоричане, Липково, Куманово, Крива Паланка, Ранковце


Десктоп верзија