Më thirr

  • Shërbimi Më thirr të jep sigurinë se gjithmonë mund të komunikosh, edhe në rastet kur pripejd llogaria yte është e zbrazët.

Nuk ke kredi të mjaftueshme, kurse e ke me rëndësi të realizosh thirrje sa më shpejtë që është e mundur? Shërbimi Më të jep sigurinë se gjithmonë mund të komunikosh, edhe në rastet kur pripejd llogaria yte është e zbrazët.

Si të dërgosh kërkesë?

  • Thirr shfrytëzuesin dhe pas dëgjimit të porosisë në porosinë folëse, kliko 1 për të dërguar kërkesë për thirrur.
  • Shfrytëzuesi që ke kërkuar do të pranojë SMS porosi me përmbajtje: „Nemam dovolno kredit na mojata smetka, te molam Pobaraj me.“
  • Çdoherë kur të rimbushësh vauçer të çfarëdo vlere, mund të dërgosh 3 kërkesa deri te miqtë dhe të afërmit tuaj.
  • Shërbimi është automatikisht aktiv për të gjithë pripejd shfrytëzuesit që nuk kanë kredi të mjaftueshme për të realizuar thirrje.
  • Shërbimi vlen vetëm për thirrjet drejt shfrytëzuesve të rrjetit mobil të Makedonski Telekom.
  • Shërbimi nuk është në dispozicion në roaming.
Verzioni desktop