PROMOCION, EDHE MË SHUMË INTERNET NË MOBILE

Eksploroni dhe zbuloni gjëra të reja me portofolin e ri të Mobile, me edhe më shumë internet celular dhe përfitime shtesë të zgjedhura, çdo muaj, pa asnjë pagesë shtesë.
Aktivizojeni përmes aplikacionit Telekom MK.

BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
2 GB
internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është në dispozicion vetëm me një e-llogari aktive. Pa një e-llogari, me shërbimet celulare S ju merrni 1 GB. Trafiku i papërdorur i internetit në parapagesën mujore nga muaji aktual transferohet në muajin tjetër. Interneti celular shtesë prej 1 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

599
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
549
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB 50 GB

Interneti promocional është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të cilët do të nënshkruajnë një kontratë Besnik 24 ose Besnik 12 gjatë periudhës promocionale.


internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është në dispozicion vetëm me një e-llogari aktive. Pa një e-llogari, me shërbimet celulare M ju merrni 10 GB. Trafiku i papërdorur i internetit në parapagesën mujore nga muaji aktual transferohet në muajin tjetër. Interneti celular shtesë prej 3 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

999
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
799
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 MINUTA
drejt rrjetave ndërkombëtare

Minutat në rrjetet ndërkombëtare vlejnë në zonat e Evropës dhe Botës. Pas tejkalimit të minutave të përfshira mujore, vlejnë çmimet e rregullta.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

30 GB 60 GB

Interneti promocional është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të cilët do të nënshkruajnë një kontratë Besnik 24 ose Besnik 12 gjatë periudhës promocionale.


internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është në dispozicion vetëm me një e-llogari aktive. Pa një e-llogari, me shërbimet celulare L ju merrni 20 GB. Trafiku i papërdorur i internetit në parapagesën mujore nga muaji aktual transferohet në muajin tjetër. Interneti celular shtesë prej 5 GB mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

1.499
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.199
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
1.349
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Sasitë e shfaqura të internetit celular janë në dispozicion për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues të cilët do të lidhin një kontratë në Buxhetit të Familjes/Besnik 24/Besnik 12 gjatë periudhës promocionale. Interneti promocional është i vlefshëm për 24 muaj me një e-faturë aktive. Pa një e-faturë, me Mobile S ju merrni 1 GB, me Mobile M 10 GB dhe me Mobile L 20 GB.