Mobile Unlimited Internet celular pa kufi,
përgjithmonë!

Ново

MBETET I LIDHUR ME MOBILE UNLIMITED

Nuk duhet të shqetësoheni më se sa internet celular ju ka mbetur! Shijoni botën e pakufizuar të internetit me Mobile Unlimited, përgjithmonë. Plus, gjatë festave, qëndroni të lidhur me të dashurit tuaj dhe ndani momente të bukura me një internet celular pa limit promovues në Mobile M.
Aktivizoni për vetëm 1 denar përmes aplikacionit Telekom MK.

BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
2 GB
internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është e aksesueshme vetëm me llogari aktive elektronike. Pa e-llogari, me S fitoni 1 GB. Interneti i përfshirë është i kapshëm për përdorim në këtë muaj. 1 GB internet celular shtesë mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacione shikojeni listën aktuale të çmimeve.

599
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
549
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri
Промотивен интернет

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB 40 GB
internet super të shpejtë

Sasia promocionale e internetit celular është e disponueshme me një llogari aktive elektronike, është e vlefshme për 24 muaj dhe është e vlefshme për të gjithë përdoruesit e rinj dhe të gjithë ata që do të nënshkruajnë një Marrëveshje Besnikërie gjatë periudhës promocionale. Pa një llogari elektronike ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. Një shtesë prej 4 GB internet mund të përdoret në Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.

999
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
799
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 6 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

1.199
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.099
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
1.079
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave MOBILE në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 minuta
drejt rrjeteve ndërkombëtare

Minutat në rrjetet ndërkombëtare vlejnë për zonat e Evropës dhe Botës. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, çmimet e rregullta janë të vlefshme.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 8 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

1.799
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.599
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri