100GB booster banner

MË SHUMË INTERNET PËR MË SHUMË FITORE ME MOBILE

Aktivizoni 100 GB internet celular të njëfishtë përmes aplikacionit Telekom MK, të cilin e merrni çdo muaj dhe lundroni pa shqetësime në rrjetin më të mirë, të konfirmuar nga përdoruesit dhe Ookla®!

Oferta është e disponueshme për aktivizim nga data 12.09.2023 deri më 12.10.2023 për të gjithë përdoruesit e modeleve tarifore Mobile M dhe Magenta 1 shërbimet celulare M nga portofoli aktual. Shtesa prej 100 GB internet celular në muaj aktivizohet një herë për 1 denar, përmes aplikacionit Telekom MK dhe do të jetë në dispozicion për përdorim çdo muaj deri më 31.01.2024.
*Verifikuar nga analiza e Ookla® e të dhënave të Speedtest Intelligence® për T1-T2 2023. Markat tregtare të Ookla® përdoren me licencë dhe riprodhohen me leje.
BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
2 GB
internet super të shpejtë

Sasia e shtuar e internetit në celular është e disponueshme për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ekzistues që do të lidhin një Marrëveshje besnikërie dhe është e vlefshme për 24 muaj me një llogari aktive elektronike. Pa llogari elektronike, me tarifën S ju merrni 1 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 1 GB shtesë internet mund të përdoret në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

599
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
549
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB
internet super të shpejtë

Sasia e internetit celulare e treguar disponohet vetëm me një llogari elektronike aktive. Pa një faturë elektronike, me M ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. Një shtesë prej 5 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G mund të aktivizohet përmes aplikacionit Telekom MK dhe është i disponueshëm për përdorim për 6 muaj pa pagesë shtesë.

999
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
849
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është e disponueshme vetëm me një llogari elektronike aktive. Pa një llogari elektronike, me Unlimited ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 7 GB internet celular shtesë mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G përfshihet në tarifë me aktivizim përmes aplikacionit Telekom MK pa pagesë shtesë.

MaxTV GO

Ju merrni Max TV GO Lite. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit. Për më shumë informacion, kontrolloni listën aktuale të çmimeve.

1.199
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.099
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
1.079
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave MOBILE në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 minuta
drejt rrjeteve ndërkombëtare

Minutat në rrjetet ndërkombëtare vlejnë për zonat e Evropës dhe Botës. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, çmimet e rregullta janë të vlefshme.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 10 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G është i përfshirë në modelin tarifor.

MaxTV GO

Ju merrni Max TV GO Lite. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit. Për më shumë informacion, kontrolloni listën aktuale të çmimeve.

1.799
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.599
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri
Verzioni desktop