100GB mobilen internet

Këto pushime, qëndroni të lidhur
me këdo që ju intereson

Zgjidhni Mobile M dhe merrni 100 GB internet super të shpejtë celular në rrjetin e parë 5G në Maqedoni.

Interneti celular promocional është i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e rinj dhe ata ekzistues që do të lidhin një Kontratë Besnikërie gjatë periudhës së promocionit dhe është e vlefshme për 24 muaj me një e-llogari aktive.

BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
2 GB
internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është e disponueshme vetëm me një llogari elektronike aktive. Pa një llogari elektronike, me S ju merrni 1 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 1 GB internet celular shtesë mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

599
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
549
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB 100 GB
internet super të shpejtë

Sasia promocionale e internetit në celular është e vlefshme për 24 muaj dhe është e vlefshme për të gjithë përdoruesit e rinj dhe të gjithë ata që do të lidhin një Marrëveshje Besnikërie gjatë periudhës promocionale. Pa një faturë elektronike, me M ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 4 GB internet shtesë mund të përdoren në Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.

999
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
849
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Sasia e shfaqur e internetit celular është e disponueshme vetëm me një llogari elektronike aktive. Pa një llogari elektronike, me Unlimited ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 5 GB internet celular shtesë mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G përfshihet në tarifë me aktivizim përmes aplikacionit Telekom MK pa pagesë shtesë.

MaxTV GO

Ju merrni Max TV GO Lite. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit. Për më shumë informacion, kontrolloni listën aktuale të çmimeve.

1.199
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.099
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
1.079
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave MOBILE në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 minuta
drejt rrjeteve ndërkombëtare

Minutat në rrjetet ndërkombëtare vlejnë për zonat e Evropës dhe Botës. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, çmimet e rregullta janë të vlefshme.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 8 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G është i përfshirë në modelin tarifor.

MaxTV GO

Ju merrni Max TV GO Lite. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit. Për më shumë informacion, kontrolloni listën aktuale të çmimeve.

1.799
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.599
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri
Verzioni desktop