Mobile me tre herë më shumë internet

TË LIDHUR TËRË VERËN ME 3x MË SHUMË INTERNET PËR TË GJITHË

Këtë verë shpërndani pa shqetësime! Me tarifat Mobile tani përfitoni tre herë më shumë internet për surfim dhe shkëmbim të qetë brenda dhe jashtë vendit.

BISEDA TË PAKUFIZUARA
drejt tё gjitha rrjeteve vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt tё gjitha rrjeteve vendore
2 GB 6 GB
internet super të shpejtë

Sasia promocionale e internetit celular është e vlefshme për 24 muaj me një llogari aktive elektronike dhe është e vlefshme për të gjithë përdoruesit e rinj dhe të gjithë ata që do të nënshkruajnë një Kontratë Besnikërie në periudhën promocionale. Pa një llogari elektronike, me S ju merrni 1 GB. 1 GB internet celular shtesë mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion shihni listën aktuale të çmimeve.

599
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
549
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
539
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

20 GB 60 GB
internet super të shpejtë

Sasia promocionale e internetit celular është e vlefshme për 24 muaj me një llogari aktive elektronike dhe është e vlefshme për të gjithë përdoruesit e rinj dhe të gjithë ata që do të nënshkruajnë një Kontratë Besnikërie në periudhën promocionale. Pa një llogari elektronike, me M ju merrni 10 GB. Interneti i përfshirë është i disponueshëm për përdorim në muajin aktual. 3 GB internet celular shtesë mund të përdoret në Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.

5G promovuese

Shërbimi 5G është i disponueshëm për aktivizim përmes aplikacionit Telekom MK pa pagesë shtesë gjatë periudhës promocionale. Promocioni zgjat për një periudhë të kufizuar kohore.

999
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
799
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
899
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave SMART në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 6 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G përfshihet në tarifë me aktivizim përmes aplikacionit Telekom MK pa pagesë shtesë.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

1.199
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.099
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Opsioni Familja
1.079
DENARË NË MUAJ

për linjë me lidhjen e 2 linjave MOBILE në një faturë

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri

Biseda të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Minutat e përfshira mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

100 minuta
drejt rrjeteve ndërkombëtare

Minutat në rrjetet ndërkombëtare vlejnë për zonat e Evropës dhe Botës. Pas tejkalimit të minutave të përfshira në muaj, çmimet e rregullta janë të vlefshme.

SMS porosi të pakufizuara
drejt të gjitha rrjetave vendore

Mesazhet e përfshira SMS mund të përdoren gjithashtu në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

PAKUFIZUAR
internet super të shpejtë

Vlen politikë e përdorimit të drejtë. Një shtesë prej 8 GB internet celular mund të përdoret në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë informacion, shihni listën aktuale të çmimeve.

5G

Shërbimi 5G është i përfshirë në modelin tarifor.

MaxTV GO

Është e përfshirë në parapagesë. Aktivizohet me kërkesë të përdoruesit.

1.799
DENARË NË MUAJ
Pa telefon
(Besimi 12)
1.599
DENARË NË MUAJ

Promovuese! Abonim preferencial në Besnik 12 pa telefon.

Telefonë Porosit numër të ri Porosit numër dhe telefon të ri