ИНОВАТИВНО.
ПАМЕТНО.
МОДЕРНО.
ТЕЛЕКОМ

Следејќи ги светските трендови, Телеком поставува нови, повисоки стандарди во модерното живеење!

МОБИЛНИОТ СТАНУВА
ВИРТУЕЛЕН БИЛЕТ
10.000
БЕСПЛАТНИ АВТОБУСКИ ВОЗЕЊА

Телеком подарува 10.000 автобуски возења

pageArea reserved, leave empty!!!